Služby pro rodiče a žáky

 Zajišťujeme pomoc v těchto oblastech:

- volba dalšího studia a povolání
- výukové obtíže žáků
- péče o žáky se specifickými poruchami učení
- výchovné problémy
- řešení šikany a dalších sociálně negativních jevů
- spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou Plzeň (zprostředkování kontaktů
  a objednávky vyšetření)
- spolupráce s orgány státní správy a samosprávy (Úřad práce Plzeň-sever, Odbor sociální
  péče a zdravotnictví MěÚ v Kralovicích, Policie ČR)

 

Pedagogicko psychologická poradna Plzeň

Částkova 78, 326 00 Plzeň
Telefon:  377 468 172
fax:        377 468 442
e-mail:   pepor@pilsedu.cz
web:      web.pilsedu.cz/~pepor

Pedagogicko psychologická poradna Plzeň pracuje s dětmi a mládeží ve věku od 3 do 19 let.

Nabízí pomoc v těchto oblastech:

-          vyšetření školní zralosti
-          vyšetření laterality
-          výukové problémy
-          výchovné problémy
-          diagnostika a náprava specifických poruch učení
-          volba povolání, vyšetření profesní orientace
-          poradenství zaměření na prevenci sociálně negativních jevů.

Podklady pro vyšetření:
- dotazník rodiče
- dotazník škola
- žádost o poskytnutí péče

Odloučené pracoviště Pedagogicko psychologické poradny Plzeň v ZŠ Kralovice

 Pavilon 1. stupně, 1. patro vpravo

 Úterý:     Mgr. Čechurová, speciální pedagog
              Telefon: 377 468 120

Čtvrtek:  PhDr. Alena Drobná, psycholog
              Telefon: 377 468 168

První týden v měsíci (úterý, čtvrtek) – konzultační den
Další týdny – podle objednávek

 

Další pomoc

Bílý kruh bezpečí, telefon: 377 637 695

Linka bezpečí dětí a mládeže, telefon:  800 155 555

Linka dětské pomoci Plzeň, telefon: 377 260 221