Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice IV. (MAP IV.)

Simona Zemanová  |   84x  |  


Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice IV. (MAP IV.)

Město Kralovice je realizátorem a nositelem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice IV.“, reg. č. projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008338 (dále jen MAP IV.), který je realizován v rámci Výzvy č. 02_23_017 s názvem Akční plánování v území – MAP, v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání, Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) a je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR.

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2025

SAMOSTATNÉ WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU

ODKAZ NA WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU MAP IV. A KONTAKTY REALIZAČNÍHO TÝMU: https://www.kralovice.mapplzensko.cz

CÍLE PROJEKTU/VÝSTUPY PROJEKTU

Projekt MAP IV. si klade za hlavní cíl prohlubování spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání při plánování a realizaci intervencí vedoucích k řešení místně specifických problémů a potřeb a ke zkvalitnění vzdělávání v mateřských a základních školách v území SO ORP Kralovice. Kooperace všech aktérů vzdělávání v území ORP je prostřednictvím MAP systematicky budována a rozvíjena již od roku 2016 a vede ke zlepšování kvality vzdělávání ve 22 zapojených mateřských a základních školách. Projekt MAP IV. také podpoří implementaci intervencí podpory schválených v akčních plánech na období let 2024 a 2025.

Cílem MAP IV. je nadále podporovat a rozvíjet proces strategického řízení a plánování, který vede k naplnění konkrétních cílů a vizí škol nejen dle územní strategie MAP a souvisejícího Strategického rámce MAP, ale i dle dílčích potřeb regionu, které jsou definovány v dílčích ročních akčních plánech (RAP) a připravit všechny členy platformy MAP na změny ve vzdělávání, které jsou dány Strategií 2030+ a souvisejícími strategickými dokumenty.

Nedílnou součástí projektu je také proces vnitřního hodnocení, za účelem zhodnocení dopadu projektu na cílové skupiny a území ORP Kralovice jako takového.

Naše škola je jednou z 22 škol aktivně zapojených do projektu MAP IV.

Kontakty

Základní škola Marie Uchytilové Kralovice

Nová 730,
331 41  Kralovice
IČ: 49745280
373 397 326
731 142 206
info@zskralovice.cz
x4tjrf4

Zobrazit kontakty a mapu

Jídelníček

Otevřít jídelníček

Kontakt pro odhlášení oběda:

373 396 494
739 341 815
kucerova@zskralovice.cz

(Do 13h den předem)
nebo na www.strava.cz

Anketa
Aktuality
Zveřejněno: 23.4.2024
Ukliďme Česko
Zveřejněno: 22.4.2024
Exkurze 6.B - Truhlářství pro život
Zveřejněno: 26.3.2024
Zeměpisná olympiáda
Zveřejněno: 12.1.2024
Školní kolo olympiády z Čj
Zveřejněno: 20.12.2023
Školní kolo olympidády z Aj
Zveřejněno: 23.11.2023
Bobřík informatiky 2023 - školní výsledky
ibobr.pdf
(pdf, 521kb)
Zveřejněno: 23.10.2023
Světový den záchrany života
Zveřejněno: 20.6.2023
Zájezd Anglie
Bognor Regis 2023.pdf
(pdf, 116kb)

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Dnes je 25. května 2024
a svátek má Viola.

Projekty
  • Školní program
  • Bakaláři
  • MAS Světovina
  • Happy Snack
  • Čtení pomáha
  • Finančně gramotná škola