Informace pro rodiče

Simona Zemanová  |   576x  |  

telefonní kontakt : pevná linka – 373 396 760
mobil – 721 474 311

Školní družina pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání.
Umístění žáka do ŠD není nárokové.
Přijímání uchazečů je v pořadí – žáci 1.tříd zaměstnaných rodičů, dojíždějící žáci, žáci 2.tříd zaměstnaných rodičů, žáci 3. – 5. tříd zaměstnaných rodičů.

S činností je možno se seznámit:

- internetové stránky školy – školní družina – roční plán, fotografie a ukázky prací
- měsíční plán – nástěnka u hlavního vchodu
- každý měsíc písemné informace o akcích - žádáme dodržování časů při akcích.

 • po skončení vyučování předávají učitelky žáky do jednotlivých oddělení ŠD. Vyučování končí podle stanoveného rozvrhu hodin. S rozvrhem hodin jsou rodiče seznámeni v žákovských knížkách
 • doporučujeme rodičům, aby dali žákům věci na převlečení do tělocvičny a na hřiště (dle ročního období), vše podepsané v tašce
 • pokud budete chtít změnu v odchodu proti nahlášenému času na přihlášce nebo žák nepřijde do ŠD (i pří ranní ŠD), je nutno tuto změnu oznámit písemně s datem a podpisem zák. zástupce na předtištěné omluvence (k dispozici v ŠD)
 • telefonické omluvy nejsou prokazatelné a proto na ně nemůžeme brát zřetel !
 • vzhledem k zajištění pitného režimu dávejte žákům dostatek tekutin do ŠD. Je též možné zakoupit pití v automatu
 • po propuštění žáka ze ŠD nese rodič plnou odpovědnost za jeho bezpečnost
 • příchod do ranní ŠD od 6,15 do 7,30 hod. - po 15 minutách (děti zvoní na oddělení)
 • rodič zapíše čas příchodu do přihlášky. Pokud žák nebude řádně písemně omluvena nedostaví se ve stanovený čas, informuje vychovatelka rodiče telefonicky ( SMS)
 • při vyzvedávání dětí zvoňte vždy u hlavního vchodu, a to pouze na oddělení, do kterého je vaše dítě zařazeno. Pokud tak neučiníte, na vaši žádost nebude brán zřetel!
 • vzhledem k bezpečnosti dětí a organizace činnosti není možné, aby se děti vracely po ukončení kroužků a ZUŠ do ŠD

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

- za celotýdenní docházku a docházku 4 dny v týdnu 150 Kč měsíčně

Částka je vybírána pololetně bezhotovostně, vždy na začátku školního roku a v pololetí. Pokud bude docházka přerušena během pololetí nebo žák bude odhlášen na některý den v týdnu, pololetní částka se nekrátí. Úplata může být snížena dítěti, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek nebo pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči (podle zákona č. 117/1995 Sb.).


POSTUP PŘI NEVYZVEDNUTÍ ŽÁKA

Postup při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem ze školní družiny do konce provozní doby ( t.j. 16,00 hod.).Vychovatelka je povinna:

1) kontaktovat se telefonicky se zákonným zástupcem žáka
2) v případě neúspěchu ( do 17,00 hod.) - kontaktovat se s místním oddělením Policie a odborem sociálních věcí
3) vyčkat s žákem na rozhodnutí Policie a sociálního odboru o umístění dítěte do vhodného zařízení
4) v žádném případě neopustit žáka, po vyřešení situace předat do rukou zákonného zástupce


KDYKOLIV SE NA NÁS MŮŽETE OBRÁTIT S DOTAZEM NEBO SE NA NÁS PŘIJÍT PODÍVAT. RÁDI VÁS UVIDÍME!.

Kontakty

Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Nová 730,
331 41  Kralovice
IČ: 49745280
373 397 326
731 142 206
info@zskralovice.cz
x4tjrf4

Zobrazit kontakty a mapu

Jídelníček

Otevřít jídelníček

Kontakt pro odhlášení oběda:

373 396 494
739 341 815
kucerova@zskralovice.cz

(Do 13h den předem)
nebo na www.strava.cz

Anketa
Aktuality
Zveřejněno: 9.6.2022
Celostátní finále škol v OB

V úterý 7.6. se naši žáci účastnili Celostátního finále škol v orientačním běhu. Ve velké konkurenci se jim podařilo dosáhnout výborných individuálních výsledků a celé naše družstvo skončilo na pěkném 14. místě.

Více o průběhu závodů a výsledcích čtěte na https://kometakrl.cz/cfps-celostatni-finale-preboru-skol-v-ob-7-6-prostejov/

Zveřejněno: 3.6.2022
Historická exkurze 7.r.
Zveřejněno: 13.5.2022
Krajské kolo v orientačním běhu
OBškol.pdf
(pdf, 227kb)
Zveřejněno: 25.4.2022
Hodina moderní chemie
Zveřejněno: 22.4.2022
Ukliďme Česko!
Ukliďme Česko.pdf
(pdf, 395kb)
Zveřejněno: 31.3.2022
Návštěva MŠ Kralovice

Děti z Mateřské školy Kralovice navštívily v měsíci březnu naši základní školu, aby se seznámily s prostředím, do kterého některé z nich od září nastoupí. Žáci 5.B  třídy si pod vedením paní učitelky Libuše Vránové připravili dramatizaci pohádek, které se dětem moc líbily a malé herce odměnily velkým potleskem.

Zveřejněno: 21.2.2022
Dějepisná olympiáda
Zveřejněno: 25.1.2022
Olympiáda z českého jazyka
Olympiáda z ČJ.pdf
(pdf, 213kb)
Zveřejněno: 19.1.2022
Soutěž English travelling 3.11.2021
Zveřejněno: 19.1.2022
Soutěž v Aj - školní kolo

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Dnes je 29. června 2022
a svátek má Petr a Pavel.

Projekty
 • Školní program
 • Bakaláři
 • MAS Světovina
 • Happy Snack
 • Čtení pomáha
 • Finančně gramotná škola