Informace pro rodiče

Simona Zemanová  |   998x  |  

telefonní kontakt : pevná linka – 373 396 760
mobil – 721 474 311

Školní družina pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání.
Umístění žáka do ŠD není nárokové.
Přijímání uchazečů je v pořadí – žáci 1.tříd zaměstnaných rodičů, dojíždějící žáci, žáci 2.tříd zaměstnaných rodičů, žáci 3. – 5. tříd zaměstnaných rodičů.

S činností je možno se seznámit:

- internetové stránky školy – školní družina – roční plán, fotografie a ukázky prací
- měsíční plán – nástěnka u hlavního vchodu
- každý měsíc písemné informace o akcích - žádáme dodržování časů při akcích

 • po skončení vyučování předávají učitelky žáky do jednotlivých oddělení ŠD. Vyučování končí podle stanoveného rozvrhu hodin. S rozvrhem hodin jsou rodiče seznámeni v žákovských knížkách
 • doporučujeme rodičům, aby dali žákům věci na převlečení do tělocvičny a na hřiště (dle ročního období), vše podepsané v tašce
 • pokud budete chtít změnu v odchodu proti nahlášenému času na přihlášce nebo žák nepřijde do ŠD (i pří ranní ŠD), je nutno tuto změnu oznámit písemně s datem a podpisem zák. zástupce na předtištěné omluvence (k dispozici v ŠD)
 • telefonické omluvy nejsou prokazatelné a proto na ně nemůžeme brát zřetel !
 • vzhledem k zajištění pitného režimu dávejte žákům dostatek tekutin do ŠD. Je též možné zakoupit pití v automatu
 • po propuštění žáka ze ŠD nese rodič plnou odpovědnost za jeho bezpečnost
 • příchod do ranní ŠD od 6,15 do 7,30 hod. - po 15 minutách (děti zvoní na oddělení)
 • rodič zapíše čas příchodu do přihlášky
 • při vyzvedávání dětí zvoňte vždy u hlavního vchodu, a to pouze na oddělení, do kterého je vaše dítě zařazeno. Pokud tak neučiníte, na vaši žádost nebude brán zřetel! Poté vyčkejte na příchod dítěte u vstupu do školy.
 • vzhledem k bezpečnosti dětí a organizace činnosti není možné, aby se děti vracely po ukončení kroužků a ZUŠ do ŠD

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

- za celotýdenní docházku a docházku 4 dny v týdnu 150 Kč měsíčně

Částka je vybírána pololetně bezhotovostně, vždy na začátku školního roku a v pololetí. Pokud bude docházka přerušena během pololetí nebo žák bude odhlášen na některý den v týdnu, pololetní částka se nekrátí. Úplata může být snížena dítěti, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek nebo pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči (podle zákona č. 117/1995 Sb.).


POSTUP PŘI NEVYZVEDNUTÍ ŽÁKA

Postup při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem ze školní družiny do konce provozní doby ( t.j. 16,00 hod.).Vychovatelka je povinna:

1) kontaktovat se telefonicky se zákonným zástupcem žáka
2) v případě neúspěchu ( do 17,00 hod.) - kontaktovat se s místním oddělením Policie a odborem sociálních věcí
3) vyčkat s žákem na rozhodnutí Policie a sociálního odboru o umístění dítěte do vhodného zařízení
4) v žádném případě neopustit žáka, po vyřešení situace předat do rukou zákonného zástupce


KDYKOLIV SE NA NÁS MŮŽETE OBRÁTIT S DOTAZEM NEBO SE NA NÁS PŘIJÍT PODÍVAT. RÁDI VÁS UVIDÍME!.

Kontakty

Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Nová 730,
331 41  Kralovice
IČ: 49745280
373 397 326
731 142 206
info@zskralovice.cz
x4tjrf4

Zobrazit kontakty a mapu

Jídelníček

Otevřít jídelníček

Kontakt pro odhlášení oběda:

373 396 494
739 341 815
kucerova@zskralovice.cz

(Do 13h den předem)
nebo na www.strava.cz

Anketa
Aktuality
Zveřejněno: 23.3.2023
Projekt GMW - týden finanční gramotnosti
GLOBAL MONEY WEEK.pdf
(pdf, 562kb)
Zveřejněno: 10.3.2023
Pangea - školní kolo matematické soutěže 4.-9. ročník
pangea.pdf
(pdf, 261kb)
Zveřejněno: 31.1.2023
Olympiáda z Čj 8.-9. r.
Zveřejněno: 31.1.2023
Zeměpisná olympiáda 6.-9. r. - výsledky
Zveřejněno: 16.1.2023
Školní kolo olympiády v Aj 6.-9. r. - výsledky
Zveřejněno: 21.11.2022
Bobřík informatiky 2022 - školní výsledky
ibobr.pdf
(pdf, 500kb)
Zveřejněno: 10.11.2022
Zemědělské muzeum Čáslav - 9. roč.
Čáslav.pdf
(pdf, 215kb)
Zveřejněno: 9.11.2022
Podzimní aktivity v hodinách českého jazyka

V září jsme si se žáky 6. B užili projektový týden na aktuální téma, abychom se seznámili s osobností sv. Václava. V tomto týdnu si žáci zpracovali vlastní mini lapbook, vyzkoušeli si práci s textem a své znalosti si ověřili při luštění tajenky na Svatováclavské stezce, kterou jsme společně vytvořili a zúčastnili se jí žáci napříč I. i II. stupněm.

Říjen se u nás nesl v duchu mezinárodního projektu s názvem Záložka do knihy spojuje školy. Žáci 2. tříd, 9. tříd a 6.B vytvářeli záložky na téma „Můj příběh čeká na tvé přečtení“ a své výrobky si vyměnili se žáky partnerské školy ze Slovenska, konkrétně z Košic. Tento projekt měl u žáků velký úspěch a rádi se ho v příštích letech znovu zúčastníme!

Podzimní čas jsme zakončili trochu strašidelně a v období Halloweenu a Dušiček jsme se společně se žáky 6.B věnovali našim regionálním pověstem s hororovou tematikou. Tento týden jsme pak zakončili odlehčeně v hrůzostrašném fotokoutku.

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Dnes je 28. března 2023
a svátek má Soňa.

Projekty
 • Školní program
 • Bakaláři
 • MAS Světovina
 • Happy Snack
 • Čtení pomáha
 • Finančně gramotná škola