Informace ke stravování

Simona Zemanová  |   1255x  |  
 1. Obědy se ve školní jídelně vydávají v době od 11,35 do 13,30 hodin.
 2. Vyučující poslední dopolední vyučovací hodiny odvádí žáky do šatny. Zde si žáci odloží tašky a jiné školní pomůcky, přezují se a převléknou po hodinách TV a PČ. Vyučující odvádí třídu ze šatny do jídelny. Žáci podle pokynů vyučujícího spořádaně vstupují do objektu školní jídelny, kdy v umyvárně před vstupem do jídelny provedou důkladnou očistu rukou. Pak se žáci seřadí před vstupem do jídelny.
 3. Vyučující předává žáky učiteli, který má ve školní jídelně dozor.
 4. Žáci, kteří přicházejí do jídelny z pavilonu u tělocvičen a jiných škol, odloží své tašky a svršky na předem určených místech.
 5. Žáci při vstupu do jídelny vyčkávají na pokyn dozorujícího učitele.
 6. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.
 7. Před vydáním oběda si v klidu připraví příbor a tác.
 8. Jídlo je vydáváno po předložení platného stravovacího čipu. V případě, že žák čip ztratil, ohlásí tuto skutečnost vedoucí školní jídelny. Jídlo mu bude vydáno až po vydání obědů ostatním žákům a jiným strávníkům, kteří předložili platný čip. Stejný způsob se uplatňuje i v případě, že žák ponechal čip doma.
 9. Při přenosu jídle se žáci chovají ukázněně, neběhají a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu.
 10. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostor školy.
 11. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dozor dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévky, upadnuvší jídlo apod.), učiní dozor nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu vytřít a osušit.
 12. Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, ohlásí pedagogický dozor tuto událost vedoucí školní jídelny, který poskytne žáku první pomoc, provede zápis do příslušné knihy úrazů a oznamuje úraz ředitelce školy, do které žák dochází. Ředitelky školy dále provádí další úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR.
 13. Při ztrátě, nebo poškození stravovacího čipu je nutné zakoupit si nový. Pokud strávník čip zapomene, ohlásí to vedoucí ŠJ, která mu vydá náhradní lístek. Pokud strávník zapomene čip častěji (max. 3x v měsíci), oběd mu nemusí být vydán.


Pokyny pro strávníky

Vždy od 1. září je nutné osobně nebo po telefonu přihlásit strávníka ve školní jídelně ZŠ Kralovice.

Zajistit souhlas s inkasním způsobem placení stravy a to vždy k 15.-20. v daném měsíci a zajistit na tento termín potřebný zůstatek peněžních prostředků na svém účtu.
Zrušení účtu nebo nedostatek peněžních prostředků na účtu ihned strávník nahlásí ve školní jídelně.

Není-li platba z účtu provedena, zaplatí dlužník dlužnou částku neprodleně ve ŠJ v hotovosti nebo složenkou. Pokud se tak nestane, je žák vyřazen ze stravování.
Pokud nebude dlužná částka uhrazena do 1 měsíce, bude věc předána ředitelce ZŠ Kralovice a částka vymáhána soudně.

V době nemoci poskytne ŠJ výdej oběda do jídlonosičů pouze první den, další dny je nutno odhlásit /Sbírka zákonů č. 107/2005 o školním stravování/. Pokud strávník tak neučiní, bude mu účtována cena oběda včetně režie.

Obědy je možno odhlásit do 13.00 hod. předešlého dne na tel. čísle: 373 396 494.

Kontakty

Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Nová 730,
331 41  Kralovice
IČ: 49745280
373 397 326
731 142 206
info@zskralovice.cz
x4tjrf4

Zobrazit kontakty a mapu

Jídelníček

Otevřít jídelníček

Kontakt pro odhlášení oběda:

373 396 494
739 341 815
kucerova@zskralovice.cz

(Do 13h den předem)
nebo na www.strava.cz

Anketa
Aktuality
Zveřejněno: 30.5.2023
Nečekaná výhra!
Zveřejněno: 23.3.2023
Projekt GMW - týden finanční gramotnosti
GLOBAL MONEY WEEK.pdf
(pdf, 562kb)
Zveřejněno: 10.3.2023
Pangea - školní kolo matematické soutěže 4.-9. ročník
pangea.pdf
(pdf, 261kb)
Zveřejněno: 31.1.2023
Olympiáda z Čj 8.-9. r.
Zveřejněno: 31.1.2023
Zeměpisná olympiáda 6.-9. r. - výsledky
Zveřejněno: 16.1.2023
Školní kolo olympiády v Aj 6.-9. r. - výsledky
Zveřejněno: 21.11.2022
Bobřík informatiky 2022 - školní výsledky
ibobr.pdf
(pdf, 500kb)
Zveřejněno: 10.11.2022
Zemědělské muzeum Čáslav - 9. roč.
Čáslav.pdf
(pdf, 215kb)
Zveřejněno: 9.11.2022
Podzimní aktivity v hodinách českého jazyka

V září jsme si se žáky 6. B užili projektový týden na aktuální téma, abychom se seznámili s osobností sv. Václava. V tomto týdnu si žáci zpracovali vlastní mini lapbook, vyzkoušeli si práci s textem a své znalosti si ověřili při luštění tajenky na Svatováclavské stezce, kterou jsme společně vytvořili a zúčastnili se jí žáci napříč I. i II. stupněm.

Říjen se u nás nesl v duchu mezinárodního projektu s názvem Záložka do knihy spojuje školy. Žáci 2. tříd, 9. tříd a 6.B vytvářeli záložky na téma „Můj příběh čeká na tvé přečtení“ a své výrobky si vyměnili se žáky partnerské školy ze Slovenska, konkrétně z Košic. Tento projekt měl u žáků velký úspěch a rádi se ho v příštích letech znovu zúčastníme!

Podzimní čas jsme zakončili trochu strašidelně a v období Halloweenu a Dušiček jsme se společně se žáky 6.B věnovali našim regionálním pověstem s hororovou tematikou. Tento týden jsme pak zakončili odlehčeně v hrůzostrašném fotokoutku.

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Dnes je 2. června 2023
a svátek má Jarmil.

Projekty
 • Školní program
 • Bakaláři
 • MAS Světovina
 • Happy Snack
 • Čtení pomáha
 • Finančně gramotná škola