Vážení návštěvníci

dovolte, abychom Vás přivítali na oficiálních stránkách Základní školy Kralovice.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň.

                                     Mgr. Miroslava Kronďáková
 


Virtuální prohlídka školy

 

ÚŘEDNÍ DESKA
 
 
 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

 

Informace k návratu žáků 2. stupně od 8. 6. 2020


 

Informace

Čestné prohlášení - Covid19

 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
 

S platností od středy 27.5. 2020 se mění časové rozpětí pro vyzvedávání tištěných materiálů a úkolů v budově školy, a to nově od  9.00 do 11.00 hod. Stanovené dny, tj. středa a pátek zůstávají beze změny.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
 
 
Informace ze školní jídelny
 
Školní jídelna je od 25. 5. 2020 opět v provozu
 
 
Strávníci – žáci,
kteří v dotazníku uvedli, že se budou stravovat, jsou automaticky od nás přihlášeni na květen i červen. Tímto vznikly u přihlášených strávníků nedoplatky. Nedoplatky budou inkasovány obvyklým způsobem.
Vyúčtování stravného všech strávníků za školní rok 2019/2020 bude provedeno jako obvykle v červenci.
 
Strávníci – cizí strávníci,
nejsou automaticky přihlášeni, je zapotřebí se znovu přihlásit telefonicky – tel. č. 739 341 815.
 
 
Děkujeme a těšíme se na Vás
                                                                                                                                   Iva Kučerová 
                                                                                                                              vedoucí školní jídelny
                                                                                                                              
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
 
 
Otevření sportovišť ZŠ Kralovice
 
 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
 
 

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků 1. stupně v ZŠ Kralovice a jejích podmínkách

V souladu s usnesením Vlády ČR bude od 25. května 2020 možná osobní přítomnost žáků    1. - 5. ročníků. Docházka u těchto žáků nebude povinná. Výuka bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků, za dodržení všech závazných hygienických opatření. I nadále bude probíhat distanční výuka pro nepřítomné žáky. Provizorní rozvrh hodin, který zahrnuje výuku ve všech pracovních dnech a  podrobné informace o podmínkách vzdělávání obdrží žáci prostřednictvím zřízených e-mailových schránek. Veškeré informace budou také zveřejněné na webových stránkách školy. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku dítěte do školy, a to prostřednictvím dotazníku. Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení, podepsané zákonným zástupcem, o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení obdrží žáci společně s informacemi, ke stažení je i v odkazu na webu školy. Bez tohoto dokumentu nebude žáku umožněna osobní účast ve škole. Škola vede evidenci o docházce žáků, jejich nepřítomnost omlouvá zákonný zástupce u třídní učitelky (sms, e-mail).

V případě nejasností kontaktují zákonní zástupci ředitelku školy na tel. čísle 731 142 207.

                                                                                                                                   Mgr. Miroslava Kronďáková

 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
 
 
 
Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků 9. roč. v ZŠ Kralovice a jejích podmínkách
V souladu s usnesením Vlády ČR bude od 11. května 2020 možná osobní přítomnost žáků 9. ročníku, a to zejména za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u těchto žáků nebude povinná. Výuka bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků, za dodržení všech závazných hygienických opatření. I nadále bude probíhat distanční výuka pro nepřítomné žáky. Provizorní rozvrh hodin, který zahrnuje výuku ve všech pracovních dnech a  podrobné informace o podmínkách vzdělávání obdrží žáci prostřednictvím zřízených e-mailových schránek. Veškeré informace budou také zveřejněné na webových stránkách školy. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku dítěte do školy, a to prostřednictvím zprávy třídní učitelce. Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení, podepsané zákonným zástupcem, o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení obdrží žáci společně s informacemi, ke stažení je i v odkazu na webu školy. Bez tohoto dokumentu nebude žáku umožněna osobní účast ve škole. Škola vede evidenci o docházce žáků, jejich nepřítomnost omlouvá zákonný zástupce u třídní učitelky (sms, e-mail).
V případě nejasností kontaktují zákonní zástupci ředitelku školy na tel. čísle 731 142 207.
                                                                                                    Mgr. Miroslava Kronďáková
                                    
 
Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků 9. roč. v ZŠ Kralovice a jejích podmínkách
 
V souladu s usnesením Vlády ČR bude od 11. května 2020 možná osobní přítomnost žáků 9. ročníku, a to zejména za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u těchto žáků nebude povinná. Výuka bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků, za dodržení všech závazných hygienických opatření. I nadále bude probíhat distanční výuka pro nepřítomné žáky. Provizorní rozvrh hodin, který zahrnuje výuku ve všech pracovních dnech a  podrobné informace o podmínkách vzdělávání obdrží žáci prostřednictvím zřízených e-mailových schránek. Veškeré informace budou také zveřejněné na webových stránkách školy. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku dítěte do školy, a to prostřednictvím zprávy třídní učitelce. Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení, podepsané zákonným zástupcem, o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení obdrží žáci společně s informacemi, ke stažení je i v odkazu na webu školy. Bez tohoto dokumentu nebude žáku umožněna osobní účast ve škole. Škola vede evidenci o docházce žáků, jejich nepřítomnost omlouvá zákonný zástupce u třídní učitelky (sms, e-mail).
V případě nejasností kontaktují zákonní zástupci ředitelku školy na tel. čísle 731 142 207.
                                                                                                                         Mgr. Miroslava Kronďáková
                                    
 
 
 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
 
 
Zájezd do Německa

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

v souladu s vyhlášením nouzového stavu pro území ČR a souvisejícími krizovými opatřeními jsme byli nuceni zrušit plánovaný zájezd do Německa, který se měl uskutečnit v termínu 24.4. 2020. Na základě dohody s cestovní kanceláří došlo k odstoupení od uzavřené smlouvy bez storna poplatků. Uhrazená částka 700 Kč bude s platností od 24. 4. 2020 hotově vyplácena žákům, či zákonným zástupcům, a to v kanceláři školy, vždy ve středu a pátek od 8.00 do 12.00 hod. Platby hrazené z účtu budou zaslány zpět na účet. Převzetí platby bude stvrzeno  podpisem v seznamu účastníků; dále též potvrzením v žákovské knížce, pokud si ji žák přinese.

                                                                                                                               Mgr. Miroslava Kronďáková

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 
 
(funkční odkaz)
 
Podrobné informace a formuláře ke stažení k dispozici ve složce "O škole", zápis pro 20/21
 

Chystáme se do 1. třídy / e-book pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku

(nutno vyplnit e-mail, zvolit možnost "Rodiče", potvrdit vaši žádost a vyčkat na zaslání přístupu do zvoleného e-mailu)

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
 
Od 16.3. 2020 platí zákaz vstupu do vnitřních i venkovních sportovišť ZŠ Kralovice (tělocvična, sportovní areál).
Toto ustanovení platí až do odvolání.
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
 
Náhradní výuka pro žáky ZŠ Kralovice od 16.3.2020
 

Z důvodu mimořádných opatření, která vstoupila v platnost dne 11.3 2020, přistoupila ZŠ Kralovice k formě náhradní výuky pro žáky s platností od 16.3., a to v následující podobě. Pro každou třídu je zřízena e-mailová schránka, do které budou vyučující pravidelně zasílat materiály a pokyny, nahrazující běžnou výuku. Žáci mají povinnost příslušnou schránku pravidelně navštěvovat a zadané úkoly průběžně plnit.

Je nepřípustné jakýmkoliv způsobem s obsahem schránky manipulovat! Pokud by docházelo ze strany žáků k neoprávněným zásahům do zveřejněných materiálů, budou si je žáci ve vyhrazeném čase vyzvedávat ve škole, a to v tištěné podobě.

V případě, že žák nemá přístup k internetovému připojení, veškeré zveřejněné materiály budou k vyzvednutí v tištěné podobě ve sborovně školy, a to vždy ve středu a pátek, v době od 9.00 do 12.00 hod.

Při prvním vstupu do schránky žádáme všechny žáky, či zákonné zástupce o poskytnutí e-mailové adresy s uvedením jména a příjmení žáka (v odpovědi na zprávu), a to z důvodu zajištění kontroly zákonných zástupců nad plněním zadaných úkolů, či doručení zprávy.  Materiály budou zasílány vždy souběžně do společné schránky i na uvedenou adresu.

Schránky jsou dostupné na těchto adresách:

I. A -        1azs@seznam.cz

I. B -        1bzs@seznam.cz

II. A -       2azs@seznam.cz

II. B -       2bzs@seznam.cz

III. A -    3azs1@seznam.cz

III. B -      3bzs@seznam.cz

IV. A -    4azs1@seznam.cz

IV. B -      4bzs@seznam.cz

V. A -       5azs@seznam.cz

V. B -       5bzs@seznam.cz

VI. A -      6azs@seznam.cz

VI. B -      6bzs@seznam.cz

VII. A -   7azs1@seznam.cz

VII. B -   7bzs2@seznam.cz

VIII. A -   8azs@seznam.cz

VIII. B -   8bzs@seznam.cz

IX. A -     9azs@seznam.cz

IX. B -     9bzs@seznam.cz


Společné přístupové heslo pro všechny schránky: zskralovice123

Náhradní forma výuky bude probíhat v této podobě až do odvolání mimořádných opatření a zaslané materiály budou podkladem k následné klasifikaci za toto období.

Vedení školy děkuje všem žákům i zákonným zástupcům za pochopení a spolupráci.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
 

Formulář „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“ je zákonným zástupcům k dispozici v kanceláři školy. Na vyžádání lze formulář zaslat i elektronicky.

Počátek běhu podpůrčí doby je vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně určí. Čerpání ošetřovného pak již nelze přerušit.

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
 

Z rozhodnutí vlády ČR se zakazuje od zítřka, tj. 11.3. 2020 přítomnost žáků na základních, středních a vyšších odborných školách a ve školských zařízeních.

Zákaz platí až do odvolání.

V Kralovicích, dne 10.3. 2020                                         Mgr. Miroslava Kronďáková

 
 
 
 

Preventivní opatření předcházející šíření koronaviru

 

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří se vracejí z prázdninového pobytu v zahraničí, aby v souvislosti s koronavirem přistupovali obezřetně k případným příznakům nemoci u svých dětí, konkrétně aby včas vyhledali lékařskou pomoc či zajistili případnou preventivní karanténu po dobu 14 dnů. Podrobnější instrukce jsou uvedeny v odkazu níže /informace Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje/.

 

Vedení školy děkuje za pochopení vážnosti situace.

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

 Fotogalerie 


Slavnostní předání vysvědčení - 9. ročník

Fotogalerie


Ocenění školy


Předávání pochval

fotogalerie


Hudební soutěž II. stupně

Fotogalerie


Zájezd Anglie

HODNOCENÍ

FOTOGALERIE


Školní asistent


MAP II Kralovice


Ocenění školy


Informace o zpracování osobních údajů


Výskyt vší

Informace - rady jedné z našich maminek
(moc děkujeme za příspěvek)


Mapa školy

Výsledky mapování školní jídelny


Informace k lékařským posudkům


Ovoce do škol

I naše škola je zapojena do akce MŠMT ČR

Více informací zde. 

 

     

     
Partnerství projektu

Novinky

Inovované pomůcky

20.06.2019 23:37

Inovovaný seznam pomůcek pro druhou  a třetí třídu - platný pro šk. rok 2018/2019 - zde.

Matematické soutěže

19.06.2019 18:14

Informace o úspěších našich žáků v matematických soutěžích - zde

Úspěchy sportovců

29.05.2019 22:09

Nejaktuálnější úspěchy našich reprezentantů ve sportovních soutěžích - zde.

Plastic ocean

11.02.2019 21:27

Zhodnocení filmu našimi žáky zde.

Školní řád

05.09.2018 11:20

Znění aktuálního školního řádu zde.

Pronájem šk. prostor

01.07.2015 12:46

Informace o pronájmu školních prostor zde.