Vážení návštěvníci

dovolte, abychom Vás přivítali na oficiálních stránkách Základní školy Kralovice.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň.

                                     Mgr. Miroslava Kronďáková
 


Virtuální prohlídka školy

 

ÚŘEDNÍ DESKA
 
 
(funkční odkaz)
 
Podrobné informace a formuláře ke stažení k dispozici ve složce "O škole", zápis pro 20/21
 

Chystáme se do 1. třídy / e-book pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku

(nutno vyplnit e-mail, zvolit možnost "Rodiče", potvrdit vaši žádost a vyčkat na zaslání přístupu do zvoleného e-mailu)

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
 
Od 16.3. 2020 platí zákaz vstupu do vnitřních i venkovních sportovišť ZŠ Kralovice (tělocvična, sportovní areál).
Toto ustanovení platí až do odvolání.
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
 
Náhradní výuka pro žáky ZŠ Kralovice od 16.3.2020
 

Z důvodu mimořádných opatření, která vstoupila v platnost dne 11.3 2020, přistoupila ZŠ Kralovice k formě náhradní výuky pro žáky s platností od 16.3., a to v následující podobě. Pro každou třídu je zřízena e-mailová schránka, do které budou vyučující pravidelně zasílat materiály a pokyny, nahrazující běžnou výuku. Žáci mají povinnost příslušnou schránku pravidelně navštěvovat a zadané úkoly průběžně plnit.

Je nepřípustné jakýmkoliv způsobem s obsahem schránky manipulovat! Pokud by docházelo ze strany žáků k neoprávněným zásahům do zveřejněných materiálů, budou si je žáci ve vyhrazeném čase vyzvedávat ve škole, a to v tištěné podobě.

V případě, že žák nemá přístup k internetovému připojení, veškeré zveřejněné materiály budou k vyzvednutí v tištěné podobě ve sborovně školy, a to vždy ve středu a pátek, v době od 9.00 do 12.00 hod.

Při prvním vstupu do schránky žádáme všechny žáky, či zákonné zástupce o poskytnutí e-mailové adresy s uvedením jména a příjmení žáka (v odpovědi na zprávu), a to z důvodu zajištění kontroly zákonných zástupců nad plněním zadaných úkolů, či doručení zprávy.  Materiály budou zasílány vždy souběžně do společné schránky i na uvedenou adresu.

Schránky jsou dostupné na těchto adresách:

I. A -        1azs@seznam.cz

I. B -        1bzs@seznam.cz

II. A -       2azs@seznam.cz

II. B -       2bzs@seznam.cz

III. A -    3azs1@seznam.cz

III. B -      3bzs@seznam.cz

IV. A -    4azs1@seznam.cz

IV. B -      4bzs@seznam.cz

V. A -       5azs@seznam.cz

V. B -       5bzs@seznam.cz

VI. A -      6azs@seznam.cz

VI. B -      6bzs@seznam.cz

VII. A -   7azs1@seznam.cz

VII. B -   7bzs2@seznam.cz

VIII. A -   8azs@seznam.cz

VIII. B -   8bzs@seznam.cz

IX. A -     9azs@seznam.cz

IX. B -     9bzs@seznam.cz


Společné přístupové heslo pro všechny schránky: zskralovice123

Náhradní forma výuky bude probíhat v této podobě až do odvolání mimořádných opatření a zaslané materiály budou podkladem k následné klasifikaci za toto období.

Vedení školy děkuje všem žákům i zákonným zástupcům za pochopení a spolupráci.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
 

Formulář „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“ je zákonným zástupcům k dispozici v kanceláři školy. Na vyžádání lze formulář zaslat i elektronicky.

Počátek běhu podpůrčí doby je vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně určí. Čerpání ošetřovného pak již nelze přerušit.

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
 

Z rozhodnutí vlády ČR se zakazuje od zítřka, tj. 11.3. 2020 přítomnost žáků na základních, středních a vyšších odborných školách a ve školských zařízeních.

Zákaz platí až do odvolání.

V Kralovicích, dne 10.3. 2020                                         Mgr. Miroslava Kronďáková

 
 
 
 

Preventivní opatření předcházející šíření koronaviru

 

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří se vracejí z prázdninového pobytu v zahraničí, aby v souvislosti s koronavirem přistupovali obezřetně k případným příznakům nemoci u svých dětí, konkrétně aby včas vyhledali lékařskou pomoc či zajistili případnou preventivní karanténu po dobu 14 dnů. Podrobnější instrukce jsou uvedeny v odkazu níže /informace Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje/.

 

Vedení školy děkuje za pochopení vážnosti situace.

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

 Fotogalerie 


Slavnostní předání vysvědčení - 9. ročník

Fotogalerie


Ocenění školy


Předávání pochval

fotogalerie


Hudební soutěž II. stupně

Fotogalerie


Zájezd Anglie

HODNOCENÍ

FOTOGALERIE


Školní asistent


MAP II Kralovice


Ocenění školy


Informace o zpracování osobních údajů


Výskyt vší

Informace - rady jedné z našich maminek
(moc děkujeme za příspěvek)


Mapa školy

Výsledky mapování školní jídelny


Informace k lékařským posudkům


Ovoce do škol

I naše škola je zapojena do akce MŠMT ČR

Více informací zde. 

 

     

     
Partnerství projektu

Novinky

Inovované pomůcky

20.06.2019 23:37

Inovovaný seznam pomůcek pro druhou  a třetí třídu - platný pro šk. rok 2018/2019 - zde.

Matematické soutěže

19.06.2019 18:14

Informace o úspěších našich žáků v matematických soutěžích - zde

Úspěchy sportovců

29.05.2019 22:09

Nejaktuálnější úspěchy našich reprezentantů ve sportovních soutěžích - zde.

Plastic ocean

11.02.2019 21:27

Zhodnocení filmu našimi žáky zde.

Školní řád

05.09.2018 11:20

Znění aktuálního školního řádu zde.

Pronájem šk. prostor

01.07.2015 12:46

Informace o pronájmu školních prostor zde.