Vážení návštěvníci

dovolte, abychom Vás přivítali na oficiálních stránkách Základní školy Kralovice.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň.

                                     Mgr. Miroslava Kronďáková
 


Virtuální prohlídka školy

 

ÚŘEDNÍ DESKA
 
 
 

Hlasovací lístek - odkaz

 
 

Volby do školské rady 2020 - seznam kandidátů

 
 
 
 

 

Vážení zákonní zástupci,

z důvodu zajištění bezinfekčnosti školního prostředí se neuskuteční plánované třídní schůzky dne 29.9. 2020. Z tohoto důvodu žádáme o prostudování dokumentů Školní řád ZŠ Kralovice (včetně dodatků) a Informace o provozu školy vzhledem k COVID-19 na webových stránkách školy. Seznámení s texty obou dokumentů následně potvrďte svým podpisem v žákovské knížce. V případě nejasností prosím kontaktujte třídního učitele či vedení školy.

  Školní řád - odkaz

   Informace o provozu školy vzhledem k COVID-19 - odkaz 

 


 

Vedení školy oznamuje, že v pátek 25.9. 2020 nebude vyhlášeno ředitelské volno a výuka bude probíhat běžným způsobem. (Platí v případě, že školy nebudou plošně uzavřeny vyšším nařízením, např. MŠMT, MZD aj.)

 

V Kralovicích, dne 23.9. 2020

 

 

Akce "ZPOMAL"

 

Dne 22. 9. 2020 se v areálu ZŠ Kralovice uskutečnila akce "ZPOMAL" s tématikou BESIP.

Akce se zúčastnili žáci 2. - 5. tříd za přítomnosti složek Záchranné služby Kralovice, Policie ČR a BESIPu.

 
 
 

 
 

Z rozhodnutí MZ ČR mají od pátku 18. 9. 2020 žáci druhého stupně povinnost nosit roušky i při výuce ve třídách.

 
 

 

Oznámení

 
Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace zavádí MZ ČR od 10. 9. 2020 povinnost zakrytí dýchacích cest (rouškou, respirátorem) ve vnitřních prostorách budov. Toto nařízení se netýká výuky ve třídách a učebnách; platí pouze při pohybu na školních chodbách, toaletách, ve školní jídelně apod.
Žádáme zákonné zástupce, žáky i cizí návštěvníky o respektování tohoto nařízení.
Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace zavádí MZ ČR od 10. 9. 2020 povinnost zakrytí dýchacích cest (rouškou, respirátorem) ve vnitřních prostorách budov. Toto nařízení se netýká výuky ve třídách a učebnách; platí pouze při pohybu na školních chodbách, toaletách, ve školní jídelně apod. 
 
  Žádáme zákonné zástupce, žáky i cizí návštěvníky      o respektování tohoto nařízení.
 
 

 

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců

 

Informace - odkaz

 
 

 

Zahájení školního roku 2020/2021

 

Přivítání prvňáčků

 

Kufříky pro prvňáčky

Dne 2.9.2020 proběhlo ve spolupráci s PČR PK k předání dárkových kufříků zaměřených na bezpečnost v silničním provozu. Cílem této akce je nenásilnou formou poučit žáky, jak se chovat na ulicích a v přírodě bezpečně.
 
                           
 
 

 

Informace o provozu školy vzhledem k COVID-19

 
Žádáme zákonné zástupce o přečtení dokumentu a respektování stanovených opatření.
 
                                                                          

 

 

     

     
Partnerství projektu

Novinky

Inovované pomůcky

20.06.2019 23:37

Inovovaný seznam pomůcek pro druhou  a třetí třídu - platný pro šk. rok 2018/2019 - zde.

Matematické soutěže

19.06.2019 18:14

Informace o úspěších našich žáků v matematických soutěžích - zde

Úspěchy sportovců

29.05.2019 22:09

Nejaktuálnější úspěchy našich reprezentantů ve sportovních soutěžích - zde.

Plastic ocean

11.02.2019 21:27

Zhodnocení filmu našimi žáky zde.

Školní řád

05.09.2018 11:20

Znění aktuálního školního řádu zde.

Pronájem šk. prostor

01.07.2015 12:46

Informace o pronájmu školních prostor zde.