Vážení návštěvníci

dovolte, abychom Vás přivítali na oficiálních stránkách Základní školy Kralovice.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň.

                                     Mgr. Miroslava Kronďáková
 


Virtuální prohlídka školy

 

 
 
ÚŘEDNÍ DESKA
 

 

Jak mluvit s dětmi o koronaviru

(inspirace pro rodiče formou užitečných odkazů)

 
 

 
 

Vykonávání péče o děti za nouzového stavu po dobu prázdnin - odkaz

 
 
 

  Vykonávání péče o děti za nouzového stavu - odkaz 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Po dobu distanční výuky zůstává školní jídelna v provozu. Žáci budou přicházet ve vyhrazených časech, které nenaruší on-line výuku. Rozpis příchodů bude zveřejněn během dnešního dne. Pokud žáci nemají o stravování zájem, musí si obědy odhlásit!
 
 
 

 
 
Od středy 14.10.2020 přechází oba stupně školy na distanční výuku. Toto nařízení platí do odvolání.
 
 
 

 
 

 Od pátku 9.10. 2020 jsou pro veřejnost uzavřeny školní tělocvičny.

 Venkovní sportování je dovoleno v počtu max. 20 osob. Nařízení platí do odvolání.

 

 

 

Průběh distančního vzdělávání od 12.10. 2020 - odkaz

 
 
 
 

 

 

 

Výsledky voleb do školské rady z řad zákonných zástupců - odkaz

 
 
 
 
 

 

Vážení zákonní zástupci,

z důvodu zajištění bezinfekčnosti školního prostředí se neuskuteční plánované třídní schůzky dne 29.9. 2020. Z tohoto důvodu žádáme o prostudování dokumentů Školní řád ZŠ Kralovice (včetně dodatků) a Informace o provozu školy vzhledem k COVID-19 na webových stránkách školy. Seznámení s texty obou dokumentů následně potvrďte svým podpisem v žákovské knížce. V případě nejasností prosím kontaktujte třídního učitele či vedení školy.

  Školní řád - odkaz

   Informace o provozu školy vzhledem k COVID-19 - odkaz 

 


 

Vedení školy oznamuje, že v pátek 25.9. 2020 nebude vyhlášeno ředitelské volno a výuka bude probíhat běžným způsobem. (Platí v případě, že školy nebudou plošně uzavřeny vyšším nařízením, např. MŠMT, MZD aj.)

 

V Kralovicích, dne 23.9. 2020

 

 

Akce "ZPOMAL"

 

Dne 22. 9. 2020 se v areálu ZŠ Kralovice uskutečnila akce "ZPOMAL" s tématikou BESIP.

Akce se zúčastnili žáci 2. - 5. tříd za přítomnosti složek Záchranné služby Kralovice, Policie ČR a BESIPu.

 
 
 

 
 

Z rozhodnutí MZ ČR mají od pátku 18. 9. 2020 žáci druhého stupně povinnost nosit roušky i při výuce ve třídách.

 
 

 

Oznámení

 
Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace zavádí MZ ČR od 10. 9. 2020 povinnost zakrytí dýchacích cest (rouškou, respirátorem) ve vnitřních prostorách budov. Toto nařízení se netýká výuky ve třídách a učebnách; platí pouze při pohybu na školních chodbách, toaletách, ve školní jídelně apod.
Žádáme zákonné zástupce, žáky i cizí návštěvníky o respektování tohoto nařízení.
Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace zavádí MZ ČR od 10. 9. 2020 povinnost zakrytí dýchacích cest (rouškou, respirátorem) ve vnitřních prostorách budov. Toto nařízení se netýká výuky ve třídách a učebnách; platí pouze při pohybu na školních chodbách, toaletách, ve školní jídelně apod. 
 
  Žádáme zákonné zástupce, žáky i cizí návštěvníky      o respektování tohoto nařízení.
 
 

 

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců

 

Informace - odkaz

 
 

 

Zahájení školního roku 2020/2021

 

Přivítání prvňáčků

 

Kufříky pro prvňáčky

Dne 2.9.2020 proběhlo ve spolupráci s PČR PK k předání dárkových kufříků zaměřených na bezpečnost v silničním provozu. Cílem této akce je nenásilnou formou poučit žáky, jak se chovat na ulicích a v přírodě bezpečně.
 
                           
 
 

 

Informace o provozu školy vzhledem k COVID-19

 
Žádáme zákonné zástupce o přečtení dokumentu a respektování stanovených opatření.
 
                                                                          

 

 

     

     
Partnerství projektu

Novinky

Inovované pomůcky

20.06.2019 23:37

Inovovaný seznam pomůcek pro druhou  a třetí třídu - platný pro šk. rok 2018/2019 - zde.

Matematické soutěže

19.06.2019 18:14

Informace o úspěších našich žáků v matematických soutěžích - zde

Úspěchy sportovců

29.05.2019 22:09

Nejaktuálnější úspěchy našich reprezentantů ve sportovních soutěžích - zde.

Plastic ocean

11.02.2019 21:27

Zhodnocení filmu našimi žáky zde.

Školní řád

05.09.2018 11:20

Znění aktuálního školního řádu zde.

Pronájem šk. prostor

01.07.2015 12:46

Informace o pronájmu školních prostor zde.