"Non scholae, sed vitae discimus" ... Neučíme se pro školu, ale pro život

Aktuální informace

28.února 2024

Afterparty TS 2024 - informace pro rodiče

Vážení rodiče,

ráda bych Vás touto cestou informovala o akci, kterou se rozhodli uspořádat organizátoři Tříkrálové sbírky v obvodu Kralovice jako poděkování vašim dětem, které se zapojily v letošním roce do Tříkrálové sbírky. Jedná se o poslechově - taneční koncert, který se bude prolínat s mluveným slovem. Akce proběhne v Lidovém domě Kralovice v pondělí 4. března 2024 od 18.00 hod. a potrvá přibližně 2 hodiny. Akce je určena široké veřejnosti s tím, že koledníci mají zajištěný V.I.P. vstup a následné pohoštění.  

Všichni jste srdečně zváni.

 

                                     Mgr. Miroslava Kronďáková, ředitelka školy