Vážení návštěvníci

dovolte, abychom Vás přivítali na oficiálních stránkách Základní školy Kralovice.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň.

                                     Mgr. Miroslava Kronďáková
 


Virtuální prohlídka školy

 

 
 
ÚŘEDNÍ DESKA
 
 
 

Hodnocení prospěchu a chování žáků

za 1. pololetí šk. roku 2020/2021

 

 
 

 

Informace k lyžařskému výcvikovému kurzu 2020/21

Z důvodu přetrvávajících protivirových opatření jsme nuceni zrušit letošní plánovaný lyžařský kurz 7. ročníku.
Děkujeme rodičům za dosavadní spolupráci při jeho přípravě. Zaplacené zálohy budou vráceny zpět na odesílací účet. Předpokládáme uskutečnění kurzu v příštím školním roce.
 
Zároveň se ruší i informační schůzka rodičů v pondělí 18.1.2021.
 
Vedení školy
 

 
 

 

VÝDEJ STRAVY

DO JÍDLONOSIČŮ PRO ŽÁKY

NA DISTANČNÍ VÝUCE:

 

od 12.30 do 13.15 hodin

 

  • zadní vchod do kuchyně přes rampu
  • strávníci musí být předem přihlášeni – tel. 739 341 815
  • pokud bude distanční výuka prodloužena, je nutné opět strávníka přihlásit
 
 

 

Informace k provozu ZŠ Kralovice od 4.1.2021

 
 
 
 

 
 

Volba studia pro 9.ročníky v době Covid-19  pro ČR

 
 
 
 
 

 

Jak mluvit s dětmi o koronaviru

(inspirace pro rodiče formou užitečných odkazů)

 
 

 
 

Vykonávání péče o děti za nouzového stavu po dobu prázdnin - odkaz

 
 
 

  Vykonávání péče o děti za nouzového stavu - odkaz 

 
 
 

 

 

Vážení zákonní zástupci,

z důvodu zajištění bezinfekčnosti školního prostředí se neuskuteční plánované třídní schůzky dne 29.9. 2020. Z tohoto důvodu žádáme o prostudování dokumentů Školní řád ZŠ Kralovice (včetně dodatků) a Informace o provozu školy vzhledem k COVID-19 na webových stránkách školy. Seznámení s texty obou dokumentů následně potvrďte svým podpisem v žákovské knížce. V případě nejasností prosím kontaktujte třídního učitele či vedení školy.

  Školní řád - odkaz

   Informace o provozu školy vzhledem k COVID-19 - odkaz 

 

 


Akce "ZPOMAL"

 

Dne 22. 9. 2020 se v areálu ZŠ Kralovice uskutečnila akce "ZPOMAL" s tématikou BESIP.

Akce se zúčastnili žáci 2. - 5. tříd za přítomnosti složek Záchranné služby Kralovice, Policie ČR a BESIPu.

 
 
 

 

Zahájení školního roku 2020/2021

 

Přivítání prvňáčků

 

Kufříky pro prvňáčky

Dne 2.9.2020 proběhlo ve spolupráci s PČR PK k předání dárkových kufříků zaměřených na bezpečnost v silničním provozu. Cílem této akce je nenásilnou formou poučit žáky, jak se chovat na ulicích a v přírodě bezpečně.
 
                           
 
 


                                                                        

 

 

     

     
Partnerství projektu

Novinky

Inovované pomůcky

20.06.2019 23:37

Inovovaný seznam pomůcek pro druhou  a třetí třídu - platný pro šk. rok 2018/2019 - zde.

Matematické soutěže

19.06.2019 18:14

Informace o úspěších našich žáků v matematických soutěžích - zde

Úspěchy sportovců

29.05.2019 22:09

Nejaktuálnější úspěchy našich reprezentantů ve sportovních soutěžích - zde.

Plastic ocean

11.02.2019 21:27

Zhodnocení filmu našimi žáky zde.

Školní řád

05.09.2018 11:20

Znění aktuálního školního řádu zde.

Pronájem šk. prostor

01.07.2015 12:46

Informace o pronájmu školních prostor zde.