Vážení návštěvníci

dovolte, abychom Vás přivítali na oficiálních stránkách Základní školy Kralovice.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň.

                                     Mgr. Miroslava Kronďáková
 


Virtuální prohlídka školy

 
ÚŘEDNÍ DESKA
 
 
 
 

Třídní schůzky on-line

Dne 20.04. 2021 od 16:00 hod. (I. st.) a 17:00 hod. (II. st.) proběhnou třídní schůzky, a to on-line formou prostřednictvím aplikace Google Meet. Bližší informace k průběhu setkání sdělí třídní učitelé zákonným zástupcům prostřednictvím žákovských účtů v Google Classroom (učebna).

 
 

 
 

Pozdrav od Čechomoru,

tentokrát i s domácím úkolem pro žáky

 
 
 

 
 

Organizace provozu a výuky v ZŠ Kralovice

od  12. 4 . 2021

 
 

 

Zahájení prezenční výuky pro žáky 1. stupně

V pondělí 12.04. 2021 bude zahájena prezenční výuka v ZŠ Kralovice pro žáky všech A tříd na 1. stupni školy, tj. 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A. Třídy B zahájí prezenční výuku v týdnu od 19.04. 2021. Obě skupiny budou po týdnu rotovat.

Podmínkou účasti na prezenční výuce je samotestování neinvazivními testy (LEPU Rapid) s výtěrem z nosu, které budou žáci ve škole podstupovat každé pondělí a čtvrtek (asistence zákonných zástupců je přípustná).

Podrobnější informace k organizaci výuky a provozu školy budou zveřejněny ve čtvrtek 08.04. 2021.

                                                                                                Mgr. Miroslava Kronďáková

 

 
 

ZŠ Kralovice informuje, že v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb.  o ochraně veřejného zdraví a na základě mimořádných opatření MZČR MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ; 47828/2020-21/MIN/KAN ; 47828/2020-22/MIN/KAN a 47828/2020-25/MIN/KAN upravující zákon č. 94/2021 Sb. provádí testování zaměstnanců na onemocnění COVID-19. Tímto dle zákona č. 262/2006 Sb. §102 vytváříme bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.

 

 
 

 Pozdrav pro žáky od ... 

 
 

 
 
 
 

 
 

Pozdrav od paní učitelky

 
 
 

 
 

Výtvarná soutěž - odkaz

 
 

 
 

Videoprojekt pro žáky

 
 

Kdo se bojí, nesmí do lesa aneb

Domácí úkol pro paní učitelku

 

Moji milí žáci!

Dlouho jsem přemýšlela, jakým způsobem Vás ještě více motivovat ve Vaší práci. A tak jsem si sama pro sebe vymyslela domácí úkol, jehož cílem mělo být Vás překvapit, potěšit a zaktivizovat v další práci v období, kdy se nemůžeme vidět.

Můžete posoudit sami, jestli se mi to podařilo. Těším se na Vaše reakce a komentáře!

Držím Vám všem palce…a nejsem sama!

 

 
 
 

 
 

Zápis je tu!

 
Užitečné rady a odkazy pro děti předškolního věku usnadňující přípravu na vstup do 1. třídy.
 
 

Videonávod pro tisk

 
 

 
 
Informace k zápisu do prvních tříd
pro školní rok 2021/2022
 
jsou k dispozici v záložce "O škole - Zápis pro 21/22"
 

                                                                                                                


 
 
 

Mimořádné opatření MŠMT

 
 

Z důvodu vydání mimořádného opatření MV vydalo MŠMT s účinností od 25. února 2021 toto nařízení:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor (FFP2/KN 95) nebo zdravotnická obličejová maska (tj. chirurgická rouška) ve všech vnitřních prostorech školy a školského zařízení.

Výše uvedený zákaz se nevztahuje na strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.

Do dne 28. února 2021 lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Ve výjimečných případech je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků.

                                                                                                                           Mgr. Miroslava Kronďáková

 
 

 

Nabídka DDM Kralovice

 
 
 
 
(partner ZŠ Kralovice)
 

 
 

Oznámení

ZŠ Kralovice oznamuje, že v termínu od 15.02. do 08.08. 2021 bude z důvodu provádění stavebních prací úplně uzavřena místní komunikace v ulici Nová a v souvisejícím úseku ulice Konečná (křižovatka obou silnic). Objízdné trasy budou vedeny po sousedních místních komunikacích, průchod pro pěší musí být zajištěn. Pro přístup do školy lze v nutných případech (dodávky objednaného zboží aj.) využít horní vjezd, tj. příjezdovou cestu kolem bývalé kotelny školy a dále směrem k nákladní rampě u školní jídelny, kde je funkční videovrátník, pomocí kterého lze kontaktovat zaměstnance školy.

                                                                                                                Vedení školy

 
 

 
 
 

Vyhodnocení soutěže

„Požární ochrana očima dětí“ pro rok 2020

Dne 5. 2. 2021 došlo v ZŠ Kralovice k předání cen dvěma žákům 1. ročníku, kteří se v roce 2020 zapojili do výtvarné části soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Tuto soutěž každoročně vyhlašuje Sdružení hasičů ČMS a OSH Plzeň-sever. Žáci měli zhotovit obrázky na téma „Požáry v přírodě, a jak jim zabránit?“. Tohoto úkolu se dle poroty nejlépe zhostili Matyáš Braun, žák 1. A a Matyáš Levý, žák 1. B. Oba Matyášové uspěli v okresním kole a práce Matyáše Levého postoupila i do kola krajského, kde byla oceněna ziskem 2. místa. Oba žáci převzali hodnotné ceny s požární tématikou a stali se příkladem pro své spolužáky. Oběma chlapcům gratulujeme a věříme, že se do letošního ročníku soutěže zapojí se stejným nadšením.

                                                                                                           Mgr. M. Kronďáková

 

Fotogalerie

 
 

 
 
 

Hodnocení prospěchu a chování žáků

za 1. pololetí šk. roku 2020/2021

 

 
 

 

Informace k lyžařskému výcvikovému kurzu 2020/21

Z důvodu přetrvávajících protivirových opatření jsme nuceni zrušit letošní plánovaný lyžařský kurz 7. ročníku.
Děkujeme rodičům za dosavadní spolupráci při jeho přípravě. Zaplacené zálohy budou vráceny zpět na odesílací účet. Předpokládáme uskutečnění kurzu v příštím školním roce.
 
Zároveň se ruší i informační schůzka rodičů v pondělí 18.1.2021.
 
Vedení školy
 

 
 

 

VÝDEJ STRAVY

DO JÍDLONOSIČŮ PRO ŽÁKY

NA DISTANČNÍ VÝUCE:

 

od 12.30 do 13.15 hodin

 

  • zadní vchod do kuchyně přes rampu
  • strávníci musí být předem přihlášeni – tel. 739 341 815
  • pokud bude distanční výuka prodloužena, je nutné opět strávníka přihlásit
 
 

 

Informace k provozu ZŠ Kralovice od 4.1.2021

 
 
 
 

 
 

Volba studia pro 9.ročníky v době Covid-19  pro ČR

 
 
 
 
 

 

Jak mluvit s dětmi o koronaviru

(inspirace pro rodiče formou užitečných odkazů)

 
 

 
 

Vykonávání péče o děti za nouzového stavu po dobu prázdnin - odkaz

 
 
 

  Vykonávání péče o děti za nouzového stavu - odkaz 

 
 
 

 

 

Vážení zákonní zástupci,

z důvodu zajištění bezinfekčnosti školního prostředí se neuskuteční plánované třídní schůzky dne 29.9. 2020. Z tohoto důvodu žádáme o prostudování dokumentů Školní řád ZŠ Kralovice (včetně dodatků) a Informace o provozu školy vzhledem k COVID-19 na webových stránkách školy. Seznámení s texty obou dokumentů následně potvrďte svým podpisem v žákovské knížce. V případě nejasností prosím kontaktujte třídního učitele či vedení školy.

  Školní řád - odkaz

   Informace o provozu školy vzhledem k COVID-19 - odkaz 

 

 


Akce "ZPOMAL"

 

Dne 22. 9. 2020 se v areálu ZŠ Kralovice uskutečnila akce "ZPOMAL" s tématikou BESIP.

Akce se zúčastnili žáci 2. - 5. tříd za přítomnosti složek Záchranné služby Kralovice, Policie ČR a BESIPu.

 
 
 

 

Zahájení školního roku 2020/2021

 

Přivítání prvňáčků

 

Kufříky pro prvňáčky

Dne 2.9.2020 proběhlo ve spolupráci s PČR PK k předání dárkových kufříků zaměřených na bezpečnost v silničním provozu. Cílem této akce je nenásilnou formou poučit žáky, jak se chovat na ulicích a v přírodě bezpečně.
 
                           
 
 


                                                                        

 

 

     

     
Partnerství projektu

Novinky

Inovované pomůcky

20.06.2019 23:37

Inovovaný seznam pomůcek pro druhou  a třetí třídu - platný pro šk. rok 2018/2019 - zde.

Matematické soutěže

19.06.2019 18:14

Informace o úspěších našich žáků v matematických soutěžích - zde

Úspěchy sportovců

29.05.2019 22:09

Nejaktuálnější úspěchy našich reprezentantů ve sportovních soutěžích - zde.

Plastic ocean

11.02.2019 21:27

Zhodnocení filmu našimi žáky zde.

Školní řád

05.09.2018 11:20

Znění aktuálního školního řádu zde.

Pronájem šk. prostor

01.07.2015 12:46

Informace o pronájmu školních prostor zde.