Modernizace odborné učebny fyziky a chemie

10.července 2014  |   Projekty z EU  |   1347x  |  

Prioritní osa: 2 stabilizace a rozvoj měst a obcí

Oblast podpory: 2.4 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03291

Realizace: červenec 2014 - červenec 2015

Celkové výdaje projektu: 920 802 Kč

Projekt „Modernizace odborné učebny fyziky a chemie“ financovaný z výzvy č. 34. ROP NUTS II Jihozápad, hlavním cílem projektu je obnova, doplnění a modernizace zastaralé a nefunkční odborné učebny fyziky a chemie. Projektem dojde na škole k vytvoření vhodných podmínek pro zavedení nových metod výuky s využitím moderního vybavení ve výuce odborných předmětů (fyzika a chemie).

Specifické cíle projektu:

  • zajištění plnění školního vzdělávacího programu
  • vybavit učebny fyziky a chemie pro potřeby výuky těchto předmětů
  • kvalitou výuky a jejím propojením s praktickými ukázkami motivovat žáky k lepším studijním výsledkům
  • kvalitou výuky a jejím propojením s praktickými ukázkami motivovat žáky ke studiu na SŠ nebo SOU se zaměřením na obory fyzika nebo chemie

Základní myšlenkou projektu je zajištění odpovídající úrovně vzdělávání žáků ZŠ v předmětech fyzika a chemie, tj. v předmětech přírodních věd. Požadované úrovně výuky bude dosaženo díky obnově vybavení učebny a tedy i následné možnosti propojení teoretických poznatků s praxí, resp. s praktickými ukázkami a cvičením. Tím škola aktivně přispěje k vyšší motivaci žáků k osvojení si odborných poznatků v těchto oborech a bude motivovat žáky k budoucímu studiu těchto oborů na středních školách nebo učilištích.

Projekt „Modernizace odborné učebny fyziky a chemie“ je spolufinancován Evropskou unií

Fotografie k článku

Kontakty

Základní škola Marie Uchytilové Kralovice

Nová 730,
331 41  Kralovice
IČ: 49745280
373 397 326
731 142 206
info@zskralovice.cz
x4tjrf4

Zobrazit kontakty a mapu

Jídelníček

Otevřít jídelníček

Kontakt pro odhlášení oběda:

373 396 494
739 341 815
kucerova@zskralovice.cz

(Do 13h den předem)
nebo na www.strava.cz

Anketa