Objednávka jídla přes internet - informace

 Vážení rodiče, vážení strávníci,

     školní jídelna při ZŠ Kralovice, Nová 730 Vás informuje, že máte možnost objednávat obědy pro své děti prostřednictvím internetu. Stravu je možné nejen objednávat, ale i odhlašovat, můžete kontrolovat stav účtu, výdej obědů, odhlašování obědů, nastavit si zasílání výpisu mailem.

Postup při volbě odhlašování a přihlašování oběda přes internet:

  • přihlásit na  www.strava.cz
  • uživatel:  příjmení.jméno  /příklad -  novak.petr/
  • heslo –  evidenční číslo strávníka, tj. poslední čtyřčíslí variabilního symbolu

      Po potvrzení se dostanete na stránku, kde jsou zobrazeny informace pro strávníky.

V horní  části obrazovky je ovládací menu internetové aplikace. Nejdůležitější volbou tohoto menu je volba OBJEDNÁVKY STRAVY. Změny v objednávkách se provádí pouhým kliknutím na řádek s druhem jídla, který si chcete přihlásit nebo odhlásit.

Pro uložení provedených objednávek je třeba kliknout na volbu ODESLÁNÍ..

Do okénka NASTAVENÍ zadejte e-mail a opět klikněte na ODESLAT.

Důležitá upozornění:

Strávník bere na vědomí, že chybně zadaná /nepotvrzená/ objednávka nebude provedena.
Objednávkový systém neumožní strávníkovi přihlašování obědů a provádění změn, pokud nemá na účtě dostatečnou finanční hotovost.

Jídelna nenese odpovědnost za nepřijaté zprávy v důsledku výpadku el. proudu, telekomunikační sítě nebo internetu.

Jídelna po uzávěrce vyhodnotí  přijaté objednávky a systém automaticky odešle zprávy strávníkovi o provedených změnách.

Strávník se zavazuje držet zvolené heslo v tajnosti a odpovídá za škody způsobené vyzrazením hesla.

V případě nejasností se obraťte na vedoucí školní jídelny /tel. 373 396 494/.