Šablony II Kralovice, 2019-2020

Číslo výzvy: 02_18_063 OP VVV

Registrační číslo projektu: CZ.02_3.68/0.0/0.0/18_063/0010048

Získaná částka: 1 574 129 Kč

Vstup do projektu: 1. 1. 2019

Zvolené aktivity:

  • Školní asistent ZŠ
  • Školní asistent ŠD
  • Školní speciální pedagog
  • Kariérový poradce
  • Klub zábavné logiky a deskových her
  • Badatelský klub
  • Vzájemná spolupráce 3 pedagogů ZŠ – čtenářská gramotnost
  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem – celkem 4x
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků (cizí jazyky)
  • Podpora ICT v ŠD – nákup tabletů (celkem 12 ks)