Školní rok 2018/20219

Plastic ocean

Ekologický film v anglickém znění - zhodnocení žáků:
- Plast je plast
- Plastový oceán

Pobyt u moře v Brightonu s výukou angličtiny a výlety 2019

Ve dnech 28.4. – 3.5.2019 se 45 žáků druhého stupně naší školy s pedagogickým dozorem zúčastnilo jazykově-poznávacího zájezdu do Velké Británie, který pro nás uspořádala Cestovní kancelář Výuka Jinak.

            V neděli 28. dubna brzy odpoledne jsme vyrazili autobusem z parkoviště před naší školou na více než 1 000 kilometrů dlouhou cestu do francouzského přístavu Calais, která vedla po dálnicích přes Německo, Nizozemí a Belgii. Cesta autobusem probíhala velmi příjemně, a to i díky našim dvěma řidičům a milé průvodkyni paní Evě. Kolem druhé hodiny ranní jsme se nalodili na trajekt přes Lamanšský průliv směr Dover. Plavba po moři byla klidná, jen nás trochu mrzelo, že jsme si kvůli tmě nemohli vychutnat pohled na blížící se bílé doverské útesy. Po vylodění na britské půdě jsme se rovnou vydali do hlavního města Velké Británie, Londýna. Prohlídku města jsme začali brzy ráno u nultého poledníku před budovou observatoře v Greenwichi. Z vyhlídky jsme viděli moderní výškové budovy, které po ránu ještě halila mlha. Zaujal nás i samotný nultý poledník a tabulka znázorňující anglické míry. Potom jsme sestoupili parkem dolů a pokračovali třicetiminutovou vyjížďkou po řece Temži. Lodí jsme propluli pod několika mosty, např. Tower Bridge, London Bridge nebo Waterloo Bridge. Pozorovali jsme novou moderní výstavbu v původních docích, shakespearovské divadlo Globe a také slavnou pevnost Tower.

Z lodi jsme vystoupili ve čtvrti Westminster poblíž turistické atrakce – obřího vyhlídkového kola London Eye.  Při procházce centrem města jsme si prohlédli Trafalgarské náměstí se sochou admirála Nelsona a budovou Národní galerie a také náměstí Leicester Square a Piccadilly Circus. Nesměla samozřejmě chybět ani prohlídka okolí sídla královny - Buckinghamského paláce, kolem kterého právě pochodovali vojáci královské stráže v červených uniformách a kožešinových čepicích. Nevynechali jsme ani St James´s Park, kde jsme se posilnili obědem a prošli se kolem malebných vodních ploch obklopených zelení i rozkvetlými květinami. V areálu budov Horse Guard Parade jsme zhlédli, jak se vojáci na koních formují do útvarů a odjíždějí na výměnu stráží. Dále jsme prošli kolem sídla ministerských předsedů v Downing Street číslo 10. Viděli jsme i sídlo parlamentu ve Westminsterském paláci a Westminsterské opatství, kde probíhají korunovace anglických panovníků. Někteří z nás byli trochu zklamaní, že známá hodinová věž Big Ben se právě opravuje, takže kromě ciferníku hodin byla úplně zakryta lešením.

Při prohlídce města jsme zahlédli také katedrálu sv. Pavla, v níž probíhala svatba prince Charlese s lady Dianou v roce 1981.  Po procházce centrem jsme se opět lodí vrátili do čtvrti Greenwich, kde jsme měli možnost navštívit Námořní muzeum nebo si odpočinout po celodenním chození. V podvečer jsme se autobusem přesunuli asi 90 kilometrů na jih do přímořského letoviska Brightonu, kde si nás na parkovišti po skupinkách vyzvedli zástupci hostitelských rodin, ve kterých jsme po následující tři dny byli ubytováni. Díky tomu jsme se seznámili s tím, jak lidé v Británii žijí a jak se stravují. Ověřili jsme si i naše schopnosti porozumět rodilým mluvčím a komunikovat s nimi.

Od úterý do čtvrtka jsme vždy dopoledne od 9 do 12 hodin absolvovali výuku angličtiny v brightonské jazykové škole. Byli jsme rozděleni do tří skupin podle jazykové úrovně a lekce probíhaly na pro nás neobvyklém místě – v hotelu Holiday Inn, který stál přímo na mořském nábřeží.  Vyučování vedené anglickými učiteli bylo pro nás přínosem i zajímavou zkušeností.

Vždy po vyučování jsme se společně vypravili na nějaký výlet. První z nich nás zavedl k bělostným křídovým útesům Seven Sisters, které jsme obdivovali jak z vrchu, tak z pláže. Od nich jsme se vydali do města Hastings, které se proslavilo už v roce 1066 bitvou a v 17. a 18. století bylo známým pašeráckým střediskem. Pašerácké jeskyně (Smugglers Caves) jsou ručně vydlabány ve skalách a sloužily jako skladiště pašovaného zboží, hlavně rumu, čaje a látek.  Temná minulost je ilustrována pomocí pohyblivých voskových figurín, zvukových efektů a videoprojekcí. Prošli jsme si i kouzelné staré město s hrázděnými domy a nakoupili suvenýry.

Středeční výlet byl věnován návštěvě malebného městečka Arundel s gotickou katedrálou a velkolepým hradem, který v 11. století založil Vilémem Dobyvatel. V tomto hradu o několik století později přenocovala i královna Viktorie s manželem Albertem. Prohlédli jsme si interiéry budovy, ve které dodnes sídlí a žijí vévodové z Norfolku, a obdivovali jsme také nádherné květinové zahrady. Na závěr jsme navštívili Brighton Pier, prošli se po pláži a řada z nás ochutnala tradiční pokrm Fish & Chips.

Poslední odpoledne v Anglii jsme strávili přímo v Brightonu. Zaujala nás zvláštní stavba královského pavilonu (Royal Pavilion) postaveného v 18. století v neoklasicistním stylu. Jeho bílé zdobné kupole na střechách nám připomínali orientální pohádky, vybavení pokojů nás pak zavedlo až do daleké Číny. Velkým zážitkem pro nás byla také návštěva Sea Life Centre, nejstaršího muzea podmořského světa ve Velké Británii. V obřích akváriích jsme mohli pozorovat nejrůznější mořské tvory a dotknout se mořských hvězdic.        

V podvečer jsme se z Brightonu vydali na zpáteční cestu domů. Tentokrát jsme místo trajektu využili Eurotunel, který vede z terminálu ve Folkstone poblíž Doveru do francouzského Coquele u Calais. Tunel měří 50 kilometrů, z toho 38 kilometrů vede pod mořskou hladinou.  Při průjezdu tunelem byl náš autobus naložen ve vagonu vysokorychlostního vlaku TGV. Cesta z jednoho břehu na druhý nám trvala necelou půlhodinu. Po noci strávené v autobuse jsme se vrátili do Kralovic už v pátek dopoledne.

Náš školní zájezd jsme si všichni moc užili a určitě jsme si také zlepšili naše znalosti angličtiny. Přivezli jsme si domů spoustu skvělých zážitků a poznatků o životě ve Velké Británii.

Nela Jedlíková, 9.A

Zájezd do Anglie