Školní rok 2018/20219

Plastic ocean

Ekologický film v anglickém znění - zhodnocení žáků:
- Plast je plast
- Plastový oceán

Zájezd do Anglie