Výběrové řízení

Výsledek výzvy k podání nabídek

Níže naleznete výsledek výzvy k podání nabídek VZ malého rozsahu Základní školy Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvkové organizace s názvem "Dodávka ICT, audiovizuální a precentační techniky"  pro projekt "Rozvoj interaktivních způsobů výuky v Základní škole Kralovice".

(Zveřejněno 23.7.2010)

Ke stažení:

Výsledek výzvy (pdf)

 

Oznámení - Výzva k podání nabídek (30.6. - 9.7.2010)

Výzva k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu Základní školy Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvkové organizace s názvem "Dodávka ICT, audiovizuální a precentační techniky"  pro projekt "Rozvoj interaktivních způsobů výuky v Základní škole Kralovice".      

(Zveřejněno: 29.6.2010)

Ke stažení:

Výzva k podání nabídek (pdf)
Zadávací dokumentace (pdf)
Příloha č. 1 (doc)
Příloha č. 2 (doc)
Příloha č. 3 (doc)
Příloha č. 4 (doc)

 

Oznámení o zrušení výběrového řízení             (Zveřejněno 16.6.2010)

Na základě práva zadavatele uvedeného ve Výzvě k podání nabídek, rozhoduje zadavatel o zrušení výběrového řízení. Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky, resp. byli z účasti ve výběrovém řízení vyloučeni všichni uchazeči pro neúplné předložené nabídky.