Zápis 2023/2024

Simona Zemanová  |   2748x  |  

Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2023/2024


Termín: 18. dubna 2023 od 13:00 do 17:00 hod.

Zápis k povinné školní docházce proběhne tradiční formou, tj. za přítomností dětí ve škole. Se souhlasem zákonného zástupce děti absolvují i motivační část zápisu (pohovor v max. délce 20 minut).

Zapisují se děti narozené od 01. 09. 2016 do 31. 08. 2017 a děti s odkladem PŠD ve školním roce 2022/2023. Pokud chtějí rodiče zapsat dítě narozené po 31.08. 2017, vyžádají si potřebné informace u vedení školy.

Všechny potřebné formuláře jsou ke stažení v elektronické podobě na webových stránkách školy (www.zs-kralovice.cz), případně v tištěné podobě v kanceláři školy.

K zápisu je nutno doložit:

A) Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání + Zápisový list

anebo

B) Žádost o odklad povinné školní docházky, uvažují-li rodiče o odkladu PŠD +

Doporučení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa potřebná k žádosti o odklad (pokud již rodiče mají k dispozici)

C) Rodný list dítěte

D) Doklad totožnosti zákonného zástupce (např. občanský průkaz, cestovní pas)

 

Vyrozumění o výsledku správního řízení bude zveřejněno na budově základní školy a na webových stránkách školy. Přijaté děti budou uvedeny pod registračními čísly.


Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout dle obecných odborných doporučení, aby úspěšně zahájil školní docházku?

Neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékání, stravování, přezouvání, osobní hygiena, udržování pořádku).

Měl by:

 • dokázat udržet pozornost a plnit přiměřené úkoly
 • rozumět mluvené řeči – pokynům a různým sdělením, vyjadřovat se srozumitelně ve větách (dobrá výslovnost) a komunikovat s dospělými
 • umět držet tužku, stříhat nůžkami, lepit apod.
 • respektovat základní pravidla slušného chování jak k ostatním dětem, tak k dospělým
 • přiměřeně ovládat své emocionální projevy, v případě neúspěchu nejedná impulzivně a bez zábran
 • znát svoje jméno a příjmení, věk, povolání rodičů a své bydliště

Soubory ke stažení

E-book o školní zralosti.pdf
(pdf, 200kb)
Stáhnout soubor
Kritéria pro přijímání dětí k PŠD_2023.pdf
(pdf, 185kb)
Stáhnout soubor
Seznam přijatých dětí_2023_2024.pdf
(pdf, 360kb)
Stáhnout soubor
Zápisový list_2023_2024.pdf
(pdf, 365kb)
Stáhnout soubor
Žádost o odklad_2023_2024.pdf
(pdf, 328kb)
Stáhnout soubor
Žádost o přijetí_2023_2024.pdf
(pdf, 186kb)
Stáhnout soubor
Kontakty

Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Nová 730,
331 41  Kralovice
IČ: 49745280
373 397 326
731 142 206
info@zskralovice.cz
x4tjrf4

Zobrazit kontakty a mapu

Jídelníček

Otevřít jídelníček

Kontakt pro odhlášení oběda:

373 396 494
739 341 815
kucerova@zskralovice.cz

(Do 13h den předem)
nebo na www.strava.cz

Anketa
Aktuality
Zveřejněno: 12.1.2024
Školní kolo olympiády z Čj
Zveřejněno: 20.12.2023
Školní kolo olympidády z Aj
Zveřejněno: 23.11.2023
Bobřík informatiky 2023 - školní výsledky
ibobr.pdf
(pdf, 521kb)
Zveřejněno: 23.10.2023
Světový den záchrany života
Zveřejněno: 20.6.2023
Zájezd Anglie
Bognor Regis 2023.pdf
(pdf, 116kb)

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Dnes je 1. března 2024
a svátek má Bedřich.

Projekty
 • Školní program
 • Bakaláři
 • MAS Světovina
 • Happy Snack
 • Čtení pomáha
 • Finančně gramotná škola