Zápis 2022/2023

Simona Zemanová  |   1326x  |  

Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2022/2023


Termín: 12. dubna 2022 od 13:00 do 17:00 hod.

Zápis k povinné školní docházce proběhne tradiční formou, tj. za přítomností dětí ve škole. Se souhlasem zákonného zástupce děti absolvují i motivační část zápisu (pohovor v max. délce 20 minut).

Zapisují se děti narozené od 01. 09. 2015 do 31. 08. 2016 a děti s odkladem PŠD ve školním roce 2021/2022. Pokud chtějí rodiče zapsat dítě narozené po 31.08. 2016, vyžádají si potřebné informace u vedení školy.

Všechny potřebné formuláře jsou ke stažení v elektronické podobě na webových stránkách školy (www.zs-kralovice.cz), případně v tištěné podobě v kanceláři školy.

K zápisu je nutno přinést:

A) Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání + Zápisový list

anebo

B) Žádost o odklad povinné školní docházky, uvažují-li rodiče o odkladu PŠD +

Doporučení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa potřebná k žádosti o odklad (pokud již rodiče mají k dispozici)

C) Rodný list dítěte

D) Doklad totožnosti zákonného zástupce (např. občanský průkaz)

 

Vyrozumění o výsledku správního řízení bude zveřejněno na budově základní školy a na webových stránkách školy. Přijaté děti budou uvedeny pod registračními čísly.


Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout dle obecných odborných doporučení, aby úspěšně zahájil školní docházku?

Neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékání, stravování, přezouvání, osobní hygiena, udržování pořádku).

Měl by:

 • dokázat udržet pozornost a plnit přiměřené úkoly
 • rozumět mluvené řeči – pokynům a různým sdělením, vyjadřovat se srozumitelně ve větách (dobrá výslovnost) a komunikovat s dospělými
 • umět držet tužku, stříhat nůžkami, lepit apod.
 • respektovat základní pravidla slušného chování jak k ostatním dětem, tak k dospělým
 • přiměřeně ovládat své emocionální projevy, v případě neúspěchu nejedná impulzivně a bez zábran
 • znát svoje jméno a příjmení, věk, povolání rodičů a své bydliště

Soubory ke stažení

Kritéria pro přijímání dětí k PŠD_2022_2023.pdf
(pdf, 363kb)
Stáhnout soubor
Zápisový list.pdf
(pdf, 365kb)
Stáhnout soubor
Žádost o odklad_2022_2023.pdf
(pdf, 328kb)
Stáhnout soubor
Žádost o přijetí.pdf
(pdf, 186kb)
Stáhnout soubor
Kontakty

Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Nová 730,
331 41  Kralovice
IČ: 49745280
373 397 326
731 142 206
info@zskralovice.cz
x4tjrf4

Zobrazit kontakty a mapu

Jídelníček

Otevřít jídelníček

Kontakt pro odhlášení oběda:

373 396 494
739 341 815
kucerova@zskralovice.cz

(Do 13h den předem)
nebo na www.strava.cz

Anketa
Aktuality
Zveřejněno: 9.6.2022
Celostátní finále škol v OB

V úterý 7.6. se naši žáci účastnili Celostátního finále škol v orientačním běhu. Ve velké konkurenci se jim podařilo dosáhnout výborných individuálních výsledků a celé naše družstvo skončilo na pěkném 14. místě.

Více o průběhu závodů a výsledcích čtěte na https://kometakrl.cz/cfps-celostatni-finale-preboru-skol-v-ob-7-6-prostejov/

Zveřejněno: 3.6.2022
Historická exkurze 7.r.
Zveřejněno: 13.5.2022
Krajské kolo v orientačním běhu
OBškol.pdf
(pdf, 227kb)
Zveřejněno: 25.4.2022
Hodina moderní chemie
Zveřejněno: 22.4.2022
Ukliďme Česko!
Ukliďme Česko.pdf
(pdf, 395kb)
Zveřejněno: 31.3.2022
Návštěva MŠ Kralovice

Děti z Mateřské školy Kralovice navštívily v měsíci březnu naši základní školu, aby se seznámily s prostředím, do kterého některé z nich od září nastoupí. Žáci 5.B  třídy si pod vedením paní učitelky Libuše Vránové připravili dramatizaci pohádek, které se dětem moc líbily a malé herce odměnily velkým potleskem.

Zveřejněno: 21.2.2022
Dějepisná olympiáda
Zveřejněno: 25.1.2022
Olympiáda z českého jazyka
Olympiáda z ČJ.pdf
(pdf, 213kb)
Zveřejněno: 19.1.2022
Soutěž English travelling 3.11.2021
Zveřejněno: 19.1.2022
Soutěž v Aj - školní kolo

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Dnes je 29. června 2022
a svátek má Petr a Pavel.

Projekty
 • Školní program
 • Bakaláři
 • MAS Světovina
 • Happy Snack
 • Čtení pomáha
 • Finančně gramotná škola