Zápis 2021/2022

Simona Zemanová  |   638x  |  

Termín: od 12. dubna do 30. dubna 2021

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od tradičních postupů, tj. bez přítomnosti dětí ve škole. Proběhne pouze formální část, motivační se neuskuteční.

Zapisují se děti narozené od 01. 09. 2014 do 31. 08. 2015 a děti s odkladem PŠD ve školním roce 2020/2021. Pokud chtějí rodiče zapsat dítě narozené po 31.08. 2015, vyžádají si potřebné informace u vedení školy.

Žádosti o přijetí či odklad PŠD jsou přijímány prostřednictvím datové schránky (x4tjrf4), e-mailem s elektronickým podpisem, poštou či osobním podáním ve škole (každý všední den od 8.00 do 14.00 hod.). V případě odeslání žádosti prostým e-mailem, tj. bez elektronického podpisu je nutné, aby ji zákonný zástupce potvrdil do 5 dnů, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Všechny doplňující informace a potřebné formuláře jsou ke stažení v elektronické podobě na webových stránkách školy (www.zs-kralovice.cz) a v tištěné podobě v kanceláři školy.

Zákonný zástupce doručí škole následující dokumentaci:

A) Zápisní list (v případě žádosti o přijetí i odklad)

B) Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

C) Žádost o odklad povinné školní docházky, uvažují-li rodiče o odkladu PŠD

D) Doporučení příslušného školského poradenského zařízení; doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa potřebná k žádosti o odklad (pokud již rodiče mají k dispozici)

E) Rodný list dítěte – postačí prostá kopie, není třeba úředního ověření

Vyrozumění o výsledku správního řízení obdrží zákonní zástupci v písemné podobě.

Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout dle obecných odborných doporučení, aby úspěšně zahájil školní docházku?

Neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékání, stravování, přezouvání, osobní hygiena, udržování pořádku).

Měl by:

 • dokázat udržet pozornost a plnit přiměřené úkoly
 • rozumět mluvené řeči – pokynům a různým sdělením, vyjadřovat se srozumitelně ve větách (dobrá výslovnost) a komunikovat s dospělými
 • umět držet tužku, stříhat nůžkami, lepit apod.
 • respektovat základní pravidla slušného chování jak k ostatním dětem, tak k dospělým
 • přiměřeně ovládat své emocionální projevy, v případě neúspěchu nejedná impulzivně a bez zábran
 • znát svoje jméno a příjmení, věk, povolání rodičů a své bydliště

Soubory ke stažení

Kritéria pro přijímání dětí k PŠD_2021_2022.docx
(docx, 14kb)
Stáhnout soubor
Zápisní list
(doc, 31kb)
Stáhnout soubor
Žádost o odklad
(doc, 29kb)
Stáhnout soubor
Žádost o přijetí
(doc, 29kb)
Stáhnout soubor
Kontakty

Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Nová 730,
331 41  Kralovice
IČ: 49745280
373 397 326
731 142 206
info@zs-kralovice.cz
x4tjrf4

Zobrazit kontakty a mapu

Jídelníček

Otevřít jídelníček

Kontakt pro odhlášení oběda:

373 396 494
739 341 815
kucerova@zskralovice.cz

(Do 13h den předem)
nebo na www.strava.cz

Anketa
Aktuality
Zveřejněno: 19.1.2022
Soutěž English travelling 3.11.2021
Zveřejněno: 19.1.2022
Soutěž v Aj - školní kolo

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Dnes je 20. ledna 2022
a svátek má Ilona.

Projekty
 • Školní program
 • Bakaláři
 • MAS Světovina
 • Happy Snack
 • Čtení pomáha
 • Finančně gramotná škola