Vedení školy

Mgr. Miroslava Kronďáková    ředitelka školy krondakova@zskralovice.cz
Mgr. Iva Štěpánská zástupkyně ředitelky školy stepanska@zskralovice.cz 
Ivana Kučerová vedoucí školní jídelny  kucerova@zskralovice.cz 
Věra Palátová vedoucí školní družiny palatovav@zskralovice.cz
Simona Zemanová vedoucí technicko-ekonomického úseku       zemanova@zskralovice.cz