Školní družina - šk. rok 2018/2019

Věra Palátová

vedoucí vychovatelka

 palatovav@zskralovice.cz  

Iveta Lišková

vychovatelka

 liskova@zskralovice.cz 

Jaroslava Stančová

vychovatelka

stancova@zskralovice.cz

Lenka Majerová

vychovatelka

 

majerova@zskralovice.cz