Zaměstnanci školy - úvodem

O žáky Základní školy Kralovice se stará celkem 51 pracovníků.
Z tohoto počtu je 34 pedagogických pracovníků a 17 ostatních zaměstnanců.

Vedení školy
Učitelé a asistenti
Konzultační hodiny
Školní družina
Správní zaměstnanci