Zaměstnanci školy - úvodem

O žáky Základní školy Kralovice se stará celkem 52 pracovníků.
Z tohoto počtu je 35 pedagogických pracovníků a 17 ostatních zaměstnanců.

Vedení školy
Učitelé a asistenti
Konzultační hodiny
Školní družina
Správní zaměstnanci