Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně:   Mgr. Petra Hubková

Konzultační hodiny:       Pondělí     9.55 – 10.40 hod.

                                       Místo - kabinet výchovného poradenství 

Telefon:     373 397 326

E-mail:       hubkova@zskralovice.cz