Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně:   Mgr. Jana Kůsová

Karierní poradce:          Mgr. Petra Hubková

Konzultační hodiny:     

                                       Místo - kabinet výchovného poradenství 

Telefon:     373 397 326

E-mail:       kusova@zskralovice.cz