Ostatní úspěchy školy ve šk. roce 2014/2015


Velmi úspěšné zapojení naší školy (paní učitelky Mgr. D. Polívkové a třídy 8.A)
do celostátní soutěže

!!! Projekt žáků 8.A "Dětská práce je fenomén" byl mezi třemi oceněnými. !!!

Zpracovaný projekt - video:

 

Textová část projektu - "Dětská práce je fenomén" -  zde :

Informace o projektu a výsledcích - zde: