Testování žáků 5. ročníku - informace pro zákonné zástupce

Vážení rodiče,

Informujeme Vás o tom, že se ZŠ Kralovice zapojila do celorepublikového srovnávacího testování žáků 5. ročníku, ve snaze získat kvalitní a nestrannou zpětnou vazbu a srovnání výkonů žáků naší školy se stovkami škol v celé ČR. Žáci budou testováni v předmětech matematika, český jazyk a obecné studijní předpoklady.

Testování proběhne ve dnech 18. a 20. dubna 2018 on-line v aplikaci ScioDat. Škola získá podrobné výsledky o žácích, třídách i škole. Žáci získávají podrobnou zprávu včetně náhledu svého vyřešeného testu.

Všechny testy trvají 45 minut a mají 30 až 45 úloh.

Letos jsou nově, v elektronické podobě, zařazeny i dotazníky pro rodiče. Pro každého zákonného zástupce bude vygenerováno heslo, pomocí kterého se rodiče do aplikace přihlásí a vyplní dotazník. Přístupová hesla budou rodičům předána na třídních schůzkách dne 24.4. Dotazník je nutno vyplnit nejpozději do 27.4.

Společnost Scio zašle škole výsledky testování dne 14.5. 2018.

Veškeré náklady spojené s testováním hradí základní škola.

Mgr. Miroslava Kronďáková, ŘŠ