Státní svátky

1. leden

8. květen

5. červenec

6. červenec

28. září

28. říjen

17. listopad

Zdroj informací: https://old.hrad.cz/president/Havel/svatek/index.html

28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu

28. října 1918 byl v Praze "muži 28. října" - Antonín Švehla, Alois Rašín, Václav Klofáč, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár aj. - vyhlášen samostatný československý stát. Martinskou deklarací se k němu 30. října přihlásila i slovenská reprezentace. Předcházela tomu dlouhodobá národní i politická emancipace v rámci Rakousko-Uherské monarchie a vývoj a výsledky 1. světové války. Vyvrcholením pak byly úspěchy exilové i domácí reprezentace. Zde je třeba vzpomenout především Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda Beneše a Karla Kramáře. Společný stát Čechů a Slováků trval s přestávkou válečných let (1939 - 1945 protektorát Čechy a Morava a Slovenská republika) do roku 1992.

Den vzniku samostatného československého státu patří k nejvýznamnějším státním svátkům s dlouhou tradicí. Jeho oslavám věnuje velkou pozornost prezident republiky. Památku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka připomíná položením věnce u jeho sochy na Hradčanském náměstí a sv. Václava, patrona českého národa a ochránce české země, položením kytice u jeho sochy na Václavském náměstí. Vyvrcholením oslav tohoto státního svátku je ceremoniál předávání státních vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu.