Upozornění ze školní jídelny

Při ztrátě, nebo poškození stravovací karty je nutné zakoupit si novou. Pokud strávník kartu zapomene, ohlásí to vedoucí ŠJ, která mu vydá náhradní lístek. Pokud strávník zapomene kartu častěji (max. 3x v měsíci), oběd mu nemusí být vydán.