Učitelé a asistenti pedagoga

Přehled vyučujících a předmětů ve školním roce 2020/2021      

I. stupeň  třída/předmět email
Mgr. Lenka Konopásková 1.A konopaskova@zskralovice.cz
Mgr. Jana Plechová 1.B plechova@zskralovice.cz
Mgr. Marta Hanáková 2.A hanakova@zskralovice.cz
Mgr. Dana Palátová 2.B palatovad@zskralovice.cz
Mgr. Alena Bechyňová 3.A bechynova@zskralovice.cz
Mgr. Veronika Zůchová 3.B zuchova@zskralovice.cz
Mgr. Vladimíra Mandausová 4.A mandausova@zskralovice.cz
Mgr. Libuše Vránová 4.B vranova@zskralovice.cz
Mgr. Štěpánka Hynešová 5.A hynesova@zskralovice.cz
Mgr. Václava Kroftová 5.B  kroftova@zskralovice.cz  
        Helena Běláčová asistent pedagoga 3.B  
        Anděla Bučková asistent pedagoga 8.A, školní asistent
        Petra Holečková asistent pedagoga 6.B  
           Marie Koudelová asistent pedagoga 5.A  
          Jana Kožíšková asistent pedagoga 2.A  
          Ilona Kubíková asistent pedagoga 6.A  
Mgr. Dana Duxová Aj - 2.B, 3.B  
Mgr. Petra Hubková Aj - 1.AB, 4.B, 5.B  
Mgr. Miroslava Kronďáková Aj - 3.A  
Mgr. Tereza Kupková Aj - 2.A, 4.A, 5.A  
Mgr. Dana Palátová Přv - 4.A, Vl - 4.A  
Mgr. Jana Plechová Přv - 4.B, Vl - 4.B  
Mgr. Dana Polívková Vl - 4.B  
Mgr. Iva Štěpánská Inf - 5.AB  
        Pavel Rom    Přv - 5.B, Vl - 5.B  
             
II. stupeň třída/předmět email
Mgr. Roman Čuřík                    F, Tv curik@zskralovice.cz
Mgr. Dana Duxová                   Aj, D duxova@zskralovice.cz
Mgr. Lucie Hejlková                   Čj, Hv hejlkova@zskralovice.cz
Mgr. Petra Hubková     8.B         Aj, Pv, Vo hubkova@zskralovice.cz
Mgr. Václava Kozlová     7.B         Čj, D, Vv, Vo kozlova@zskralovice.cz
Mgr. Miroslava Kronďáková                   Aj, D krondakova@zskralovice.cz
Mgr. Tereza Kupková      9.A        Aj kupkova@zskralovice.cz
Mgr. Jana Kůsová      6.B        Př, Vo,   
        pec. pedagog
kusova@zskralovice.cz
Mgr. Miluše Pěnkavová      7.A        M, Ch, Vo, 
                  VV
penkavova@zskralovice.cz
Mgr. Dana Polívková      9.B        Př, Z, Vo, Pv polivkova@zskralovice.cz
Mgr. Marcela Popelová      8.A        Čj, Nj, Vo popelova@zskralovice.cz
           Pavel Rom                    Tv rom@zskralovice.cz
Mgr. Lucie Šebianová             6.A        M, F, Pv sebianoval@zskralovice.cz
Mgr. Iva Štěpánská                   M, Inf stepanska@zskralovice.cz
Ing. Petra Švarcová                   F, Př, Ch,Pv,
                 Vz
svarcova@zskralovice.cz
Mgr. Olga Vaňhová                   Rj, D vanhova@zskralovice.cz
        Iveta Havlová asistent pedagoga 9.A
Mgr. Václava Kroftová Nj - 7.A, 8.AB, 9.A kroftova@zskralovice.cz
Mgr. Libuše Vránová Vv - 6.A., 8.AB a 9.AB vranova@zskralovice.cz