Učitelé

Přehled vyučujících a předmětů ve školním roce 2018/2019        

I. stupeň  třída/předmět email
Mgr. Alena Bechyňová 1.A bechynova@zskralovice.cz
Mgr. Veronika Zůchová 1.B zuchova@zskralovice.cz
Mgr. Martina Pencová 2.A pecova@zskralovice.cz
Mgr. Lenka Konopásková 2.B konopaskova@zskralovice.cz
Mgr. Václava Kroftová 3.A palatovad@zskralovice.cz
Mgr. Dana Palátová 3.B kroftova@zskralovice.cz
Mgr. Jana Plechová 4.A plechova@zskralovice.cz
Mgr. Libuše Vránová 4.B vranova@zskralovice.cz
Mgr. Marta  Hanáková 5.A hanakova@zskralovice.cz
Mgr. Štěpánka Hynešová 5.B  hynesova@zskralovice.cz  
     
Mgr. Alena Bechyňová Tv - 3.A  
Mgr. Dana Duxová Aj - 4.r. a 5.r  
Mgr. Marta Hanáková Tvz - 3.B, 5.B  
Mgr. Petra Hubková Aj - 1. r., 3.r., 4.r. a 5.r  
Mgr. Lenka Konopásková Aj -  2.r.  
Mgr. Miroslava Kronďáková Aj - 4.r.  
Mgr. Tereza Kupková Aj - 3.r., 5.r., Hv - 4.A  
Mgr. Dana Palátová Prv - 3.A  
Mgr. Jana Plechová Přv - 4.B  
Mgr. Dana Polívková Vl - 4.B  
Mgr. Lucie Šebianová Inf - 5. r., Hv 5.A  
Mgr. Iva Štěpánská Ma 5.A, Inf - 5.A,B  
        Pavel Rom Přv - 5.B  
     
II. stupeň třída/předmět email
Mgr. Roman Čuřík F, Tv curik@zskralovice.cz
Mgr. Dana Duxová Aj, D, Vo duxova@zskralovice.cz
Mgr. Lucie Hejlková Čj, Hv hejlkova@zskralovice.cz
Mgr. Petra Hubková Aj, Pv, Vo hubkova@zskralovice.cz
Mgr. Pavel Kašpar   kaspar@zskralovice.cz
Mgr. Václava Kozlová Čj, D kozlova@zskralovice.cz
Mgr. Miroslava Kronďáková D krondakova@zskralovice.cz
Mgr. Tereza Kupková Aj kupkova@zskralovice.cz
Mgr. Jana Kůsová Př, spec. pedagog kusova@zskralovice.cz
Mgr. Miluše Pěnkavová M, Ch, Vo penkavova@zskralovice.cz
Mgr. Dana Polívková Př, Z, Vo, Pv polivkova@zskralovice.cz
Mgr. Marcela Popelová Čj, Nj, Vv, Vo popelova@zskralovice.cz
        Pavel Rom Z, Př, Vz rom@zskralovice.cz
Mgr. Lucie Šebianová M, F, Pv sebianoval@zskralovice.cz
Mgr. Iva Štěpánská M, Vo, Vz, Inf stepanska@zskralovice.cz
Mgr. Olga Vaňhová Rj, D vanhova@zskralovice.cz
     
Mgr. Štěpánka Hynešová Vv - 7.A  hynesova@zskralovice.cz 
Mgr. Václava Kroftová Nj - 7., 8., 9. roč. kroftova@zskralovice.cz
Mgr. Libuše Vránová Vv - 6.B., 8.A,B a 9.A, B vranova@zskralovice.cz