Školní rok 2018/2019

Třídy I. stupně

Třída Třídní učitel Počet žáků Učebna

1.A

Mgr. Marta Hanáková

19

1.A

1.B

Mgr. Dana Palátová

22

1.B

2.A

Mgr. Alena Bechyňová

19

2.A

2.B

Mgr. Veronika Zůchová

18

2.B

3.A

Mgr. Vladimíra Mandausová

22

3.A

3.B

Mgr. Lenka Konopásková

21

3.B

4.A

Mgr. Štěpánka Hynešová

19

4.A

4.B

Mgr. Václava Kroftová

20

4.B

5.A

Mgr. Jana Plechová

27

5.A

5.B

Mgr.  Libuše Vránová

25

5.B

 

Třídy II. stupně

Třída Třídní učitel Počet žáků Učebna

6.A

Mgr. Miluše Pěnkavová

20

M2

6.B

Mgr. Václava Kozlová

22

D

7.A

Mgr. Marcela Popelová

24

Č1

7.B

Mgr. Petra Hubková

25

A1

8.A

Mgr.Tereza Kupková

23

A2

8.B

Mgr. Dana Polívková

20

Z2

9.A

Mgr. Dana Duxová

16

A3

9.B

Mgr. Lucie Šebianová

17

Z1

 Počet žáků k  16. září 2019:

          I. stupeň - 212
          II. stupeň -167   
          Celkem -    379