Události konané ve školním roce 2017/2018

Vánoční diskotéka

Žáci devátých tříd uspořádali dne 21. prosince 2017 vánoční diskotéku, které se zúčastnily všechny třídy druhého stupně a třída 5.A. V průběhu dopoledne si mohli všichni nejen zatančit, ale též poměřit své síly v různých soutěžích. Nechyběla ani ukázka sportu taekwon-do a bohatá tombola. Programem akce provázeli coby moderátoři Barbora Hofmanová a Kryštof Liška.

Poděkování patří všem žákům, kteří se aktivně zapojili do organizace této školní akce a též sponzorům této akce.

Sponzoři:
Cukrárna u Renaty
Železářství u Popperů – Hlad Jiří
Papírnictví u pošty
Lékárna u Anděla Strážce
Hračky Kralovice
Chovatelské potřeby Mazlík
H K Novum s.r.o. – Karel Karban

Mikulášská nadílka

Dne 5. prosince 2017 navštívil každou třídu Mikuláš, andělé a čerti. Tato akce byla jako obvykle organizována devátými třídami. Kromě sladké nadílky nebo uhlí pro zlobivce měl tak Mikuláš možnost zhodnotit chování dětí ve třídě a ke spolužákům, a tak je přimět pokusit se zamyslet, co na svém chování změnit. To vše pak žáci mohli potvrdit slibem a podpisem – tzv. smlouvou s andělem nebo čertem. Odvážlivci si s čertem dokonce podali ruku na stvrzení svého slibu.

Obvyklá nadílka byla v letošním roce zpestřena školní soutěží o báseň či píseň, která se váže k tématu Mikuláše, andělů nebo čertů. Všechny třídy se do této akce zapojily a následně byly vyhodnoceny a sladce odměněny. Obě první třídy měly připravenu píseň, kterou vhodně doplnily pohybem. Dále byly oceněny třídy čtvrté, které předvedly nejoriginálnější pojetí tématu, ať už to byl souboj andělů a čertů či výzkumný ústav pro čertovskou populaci. Ve velké konkurenci básní ze třídy 5.A uspěl se svou rytmicky a pocitově vyváženou básničkou Jakub Havlík. Za zmínku též stojí slib Mikuláši v režii třídy 2.B. Doufejme, že všichni žáci dostojí svému slovu a slibům.

Poděkování patří všem žákům a třídním učitelkám za přípravu a organizaci této školní akce.

Rozsvícení vánočního stromečku

Adaptační kurz 6. ročníku

Ve dnech 13.-14. září se třídy 6.A a 6.B zúčastnily adaptačního kurzu na Oblátku. Účelem této akce je usnadnění přechodu žáků na II. stupeň naší základní školy, seznámení se s novými třídními učiteli či učitelkami a v neposlední řadě také stmelení kolektivu. Dvoudenní výlet mimo školu do přírody je určitě zajímavou zkouškou a zkušeností pro všechny. Letošní „adapťák“ se nesl v duchu her, luštění šifer a zpěvu. Aktivity v lese umožnily žákům vyzkoušet své možnosti, užít si spoustu legrace a poznat své pedagogy z jiného úhlu než při vyučování. Úspěšně jsme si spolu osvojili znalost stromů, Morseovu abecedu nebo umění skládat vlastní píseň. Nechyběl ani táborový oheň – alespoň v krbu, jelikož nám počasí příliš nepřálo a večer se spustil vytrvalý déšť. Kvůli němu jsme se nemohli vydat na bobříka odvahy, a tak jsme si zazpívali s kytarou pěkně v teple před krbem.

Adaptační kurz proběhl letos velmi úspěšně, a to za velkého přispění třídních učitelek obou tříd (Mgr. Dany Polívkové, Mgr. Terezy Kupkové) i pana učitele Pavla Roma a spolupráce se školní jídelnou. Děkujeme.

Mgr. Tereza Kupková

Adaptační kurz

/album/adaptacni-kurz/a20170914-101020-jpg/ /album/adaptacni-kurz/a20170914-104353-jpg/ /album/adaptacni-kurz/a20170914-111154-1-jpg/

Události konané ve školním roce 2016/2017

Rozsvícení stromečku