Školská rada

Školská rada při ZŠ Kralovice pracuje v devítičlenném složení:

Zástupci z řad rodičů:    Radek Levý
  Pavel Peterka
  Veronika Zemanová
Zástupci za zřizovatele: Luděk Bořek
  Jiří Buňka
  Bc. Jitka Schreiberová
Zástupci z řad učitelů Mgr. Alena Bechyňová
  Mgr. Miluše Pěnkavová
  Mgr. Veronika Zůchová

Výbor rady školy:

Předseda:            Jiří Buňka
Místopředseda:    Pavel Peterka
Jednatel:              Mgr. Alena Bechyňová