Všeobecné informace o chodu ŠJ

Finanční poplatky za stravu:

Strávníci jsou zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku dle věku. Zařazování strávníků do věkových skupin se řídí Vyhláškou č.107/2008 Sb.:

                        Strávníci 6 – 10 let     …………………………….  24,-- Kč
                        Strávníci 11 – 14 let   …………………………….  26,-- Kč
                        Strávníci nad 15 let    …………………………….  28,-- Kč

Jídelní lístek:

Skladba jídelníčku je prováděna dle „Zásad správné výživy“ a dle finančních prostředků.

Přihláška ke stravování:

Přihlášku vyplní rodiče a odevzdají před zahájením stravování ve ŠJ /do konce srpna příslušného roku/. Tato přihláška je platná po dobu školní docházky. Poté žák/strávník obdrží čip, kterým se prokáže vždy při výdeji stravy. Při jeho ztrátě je nutno zakoupit nový /cena čipu – 115,--Kč/. Pokud strávník čip zapomene, oznámí to vedoucí ŠJ, která mu vydá náhradní lístek. Pokud strávník zapomíná častěji /více jak 3x za měsíc/ nemusí mu oběd být vydán.
Stávající karty budou do ztráty, případně výměny, stále k použití.

Přihláška ke stravování

Přihláška ke stravování - povolení inkasa

Před začátkem stravování v každém školním roce je nutné znovu strávníka přihlásit!!!

/jiné stravovací zvyklosti – dle rozvrhu apod./
Přihlášku ke stravování   -  najdete na internetových stránkách školy.

Způsob placení, vyúčtování stravného:

Stravné je placeno zálohově, rodiče si musí zajistit mezi 15. – 20. dnem v měsíci na svém účtu dostatečnou hotovost. Pokud nebude provedena platba z účtu /špatný souhlas k inkasu, nedostatek hotovosti/, strávník obratem obdrží doklad s údaji k platbě. Teprve po připsání částky na účet ZŠ, příp. odevzdání útržku složenky v kanceláři ŠJ, se může strávník opět stravovat.

Rodiče prvňáčků obdrží při odevzdání přihlášky ke stravování složenku s údaji k první platbě a čip – cena 115,-- Kč.

Číslo účtu ZŠ Kralovice – 8062080217/0100.

Vyúčtování stravného je prováděno každý měsíc, odhlášené obědy jsou odečteny ze zálohy na příští měsíc. V červnu se zálohy nestrhávají, po ukončení školní docházky je provedeno roční vyúčtování. Srážka záloh se provádí v srpnu na září dalšího školního roku.

Odhlašování obědů:

Odhlašovat je možno telefonicky nebo osobně den předem do 13.00 hod. /tel. 373 396 494, 739 341 815/. Ve výjimečných případech /náhlé onemocnění/ do 7.00 hod. na den, kdy má být strava odebrána.
Stravu si lze také odhlásit elektronicky na strava.cz.
Prázdniny, ředitelská volna, výlety aj. odhlašuje vedoucí ŠJ sama.

Spotřební koš:

Mléko a mléčné výrobky, maso, ryby, luštěniny, ovoce, zelenina, tuky, cukry jsou měsíčně sledovány a průběžně vyrovnávány /sleduje KHS Plzeň-sever/. Spotřební koš musí být dodržován – Vyhláška č.107/2008 Sb., o školním stravování. Množství stravy je normováno podle „Norem školního a předškolního stravování“ a podle finančních prostředků. Finanční limit na nákup potravin je veden denně, průběžně vyrovnáván /levnější, dražší oběd/.

Výdej obědů:

                                    11.20 – 11.30 hod. ……………………… pro veřejnost
                                    11.35 – 13.30 hod. ……………………… pro žáky

V době nemoci poskytne ŠJ výdej oběda do jídlonosičů pouze první den, další dny je třeba odhlásit /Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování/. Pokud tak strávník neučiní, bude mu účtována plná cena oběda včetně režie.

Zrušení stravování:

Pokud rodiče odhlásí své děti ze ZŠ, musí zároveň odhlásit stravné ve školní jídelně, a to písemně nebo osobně v kanceláři ŠJ. Pokud tak neučiní, nebudou jim vráceny žádné finanční prostředky.

Kralovice 31.1.2019

 

Zpracovala: ………………………….                     Schválila: ………………………………
                     Ivana Kučerová                                     Mgr. Miroslava Kronďáková
                        vedoucí ŠJ                                                     ředitelka ZŠ