Všeobecné informace o chodu ŠJ

Finanční poplatky za stravu:

Strávníci jsou zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku dle věku. Zařazování strávníků do věkových skupin se řídí Vyhláškou č.107/2008 Sb.:

                        Strávníci 6 – 10 let     …………………………….  22,-- Kč
                        Strávníci 11 – 14 let   …………………………….  24,-- Kč
                        Strávníci nad 15 let    …………………………….  26,-- Kč

Jídelní lístek:

Skladba jídelníčku je prováděna dle „Zásad správné výživy“ a dle finančních prostředků.

Přihláška ke stravování:

Přihlášku vyplní rodiče a odevzdají před zahájením stravování ve ŠJ /do konce srpna příslušného roku/. Tato přihláška je platná po dobu školní docházky. Poté žák/strávník obdrží čip, kterým se prokáže vždy při výdeji stravy. Při jeho ztrátě je nutno zakoupit nový /cena čipu – 115,--Kč/. Pokud strávník čip zapomene, oznámí to vedoucí ŠJ, která mu vydá náhradní lístek. Pokud strávník zapomíná častěji /více jak 3x za měsíc/ nemusí mu oběd být vydán.

Stávající karty budou do ztráty, případně výměny, stále k použití.

Před začátkem stravování v každém školním roce je nutné znovu strávníka přihlásit!!!

/jiné stravovací zvyklosti – dle rozvrhu apod./

Přihlášku ke stravování  a povolení inkasa /příloha k přihlášce o stravování/ najdete na internetových stránkách školy.

Přihláška ke stravování
Povolení inkasa

Způsob placení, vyúčtování stravného:

Pokud bude strava hrazena bankovním převodem, je nutný souhlas ze strany rodičů se zpracováním a uložením informací o bankovním spojení / evropské nařízení GDPR/.

Stravné je placeno zálohově, rodiče si musí zajistit mezi 15. – 20. dnem v měsíci na svém účtu dostatečnou hotovost. Pokud nebude provedena platba z účtu /špatný souhlas k inkasu, nedostatek hotovosti/, strávník obratem obdrží složenku s údaji k platbě. Teprve po připsání částky na účet ZŠ, příp. odevzdání útržku složenky v kanceláři ŠJ, se může strávník opět stravovat.

Rodiče prvňáčků obdrží při odevzdání přihlášky ke stravování složenku s údaji k první platbě a čip – cena 115,-- Kč.

Číslo účtu ZŠ Kralovice – 8062080217/0100.

Vyúčtování stravného je prováděno každý měsíc, odhlášené obědy jsou odečteny ze zálohy na příští měsíc. V červnu se zálohy nestrhávají, po ukončení školní docházky je provedeno roční vyúčtování. Srážka záloh se provádí v srpnu na září dalšího školního roku.

Odhlašování obědů:

Odhlašovat je možno telefonicky nebo osobně den předem do 13.00 hod. /tel. 373 396 494, 739 341 815/. Ve výjimečných případech /náhlé onemocnění/ do 7.00 hod. na den, kdy má být strava odebrána.

Stravu si lze také odhlásit elektronicky na strava.cz.

Prázdniny, ředitelská volna, výlety aj. odhlašuje vedoucí ŠJ sama.

Spotřební koš:

Mléko a mléčné výrobky, maso, ryby, luštěniny, ovoce, zelenina, tuky, cukry jsou měsíčně sledovány a průběžně vyrovnávány /sleduje KHS Plzeň-sever/. Spotřební koš musí být dodržován – Vyhláška č.107/2008 Sb., o školním stravování. Množství stravy je normováno podle „Norem školního a předškolního stravování“ a podle finančních prostředků. Finanční limit na nákup potravin je veden denně, průběžně vyrovnáván /levnější, dražší oběd/.

Výdej obědů:

                                   11.20 – 11.30 hod. ……………………… pro veřejnost
                                   11.35 – 13.30 hod. ……………………… pro žáky

V době nemoci poskytne ŠJ výdej oběda do jídlonosičů pouze první den, další dny je třeba odhlásit /Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování/. Pokud tak strávník neučiní, bude mu účtována plná cena oběda včetně režie.

Zrušení stravování:

Pokud rodiče odhlásí své děti ze ZŠ, musí zároveň odhlásit stravné ve školní jídelně, a to písemně nebo osobně v kanceláři ŠJ. Pokud tak neučiní, nebudou jim vráceny žádné finanční prostředky.

Kralovice 1.7. 2017

                        Ivana Kučerová                                                   Mgr. Miroslava Kronďáková 
                          vedoucí ŠJ                                                                    ředitelka ZŠ

CENY OBĚDŮ

Cena oběda pro žáky       

Cena pro žáky vč. režie

 7 - 10 let

22,- Kč

 7 - 10 let

55,- Kč

11 - 14 let

24,- Kč

11 - 14 let

57,- Kč

15 - 18 let

26,- Kč

15 - 18 let

59,- Kč

                              Režie oběda činí 32,- Kč