ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY  2020/2021

 
 
 
 

Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů . V každém týdnu jsou akce příležitostné a  akce pravidelné, kdy pracují jednotlivá oddělení samostatně s ohledem na věkovou kategorii žáků. Na konci každého týdne proběhne hodnocení činnosti.V této oblasti probíhá hodnocení celého týdne, jednotlivých činností i sebehodnocení jednotlivců. Dále jsou žáci seznámeni s dalším týdnem a mohou se aktivně podílet na přípravě jednotlivých akcí.