ŠABLONY III

Šablony 2021-2022, Kralovice

Číslo výzvy: 02_20_080 OP VVV

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017991

Získaná částka: 768 500 Kč

Vstup do projektu: 1.1. 2021

Zvolené aktivity:

  • Školní asistent ZŠ (nepedagogická podpora)
  • Školní asistent ZŠ (pedagogická podpora)
  • Kariérový poradce
  • Klub zábavné logiky a deskových her
  • Badatelský klub
  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem – celkem 4x