Šablony I Kralovice

Číslo výzvy: 02_16_022 OP VVV

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001079

Získaná částka: 1 048 040 Kč

Vstup do projektu: 1.2. 2017

Zvolené aktivity:

  • Školní asistent po dobu 1 roku ve výši úvazku 0,5
  • Školní speciální pedagog po dobu 1 roku ve výši úvazku 1,0
  • Klub zábavné logiky a deskových her - realizováno 2x
  • Vzájemná spolupráce 3 pedagogů ZŠ
  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem - realizováno 2x
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků (AJ, NJ, M, čtenářská gramotnost, inkluze)