Rozvoj přírodovědných, jazykových a počítačových kompetencí v ZŠ Kralovice

Výzva č. 46, IROP

Žádost podána dne 13.2. 2017.

Požadovaná částka: 6 482 153 Kč (85% EF pro regionální rozvoj, 5% ze státního rozpočtu, 10% z rozpočtu příjemce)

Rozhodnutí o přidělení dotace nebylo doposud vydáno.