Polytechnická výchova

ZŠ Kralovice realizovala projekt z dotačního titulu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Plzeňského kraje v roce 2015

Název projektu: Montujeme, stavíme a přitom se učíme!

 

Celkové náklady akce: 39 214,00

Poskytnutá částka: 22 791,00

Popis projektu: Nákup stavebnic podporujících technickou a manuální zručnost  žáků.