Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice,

MAP II - CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0010446

MAP I - CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000368