Jazykový zájezd do Anglie

Na základě žádosti o finanční podporu z OP VK schválené dne 7. července 2015 rozhodlo MŠMT o poskytnutí dotace na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu
Výzva č. 56, ZŠ Kralovice
(reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0950)

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Klíčové aktivity:

  • Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
  • Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Schválený rozpočet projektu: 667 232,00