Projekty realizované prostřednictvím EU fondů

 

REALIZOVANÉ:

Rozvoj kompetencí - rozvoj přírodovědných, jazykových a počítačových kompetencí v ZŠ Kralovice - projekt nebyl realizován

Šablony Kralovice - další vzdělávání pedagogů a personální podpora školy (od 1.2.2017)

MAP Kralovice - Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice (9/2016 - 8/2018)

Technická výchova - rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni (podzim 2015)

Polytechnická výchova - podpora technické a manuální zručnosti žáků (podzim 2015)

Jazykový zájezd do Anglie  - rozvoj jazykových dovedností (podzim 2015)

Učebna Fy/Ch - modernizace odborné učebny (2014 - 2015)

EU peníze školám - rozšíření výukových materiálů na I. stupni (2010 - 2013)

ICT projekt - rozšíření interaktivní výuky (2010 - 2012)