Vítězka krajského finále

Viktorie Kubelková obsadila 1. místo v krajském kole Olympiády v anglickém jazyce

Dne 11. března 2010 se v Plzni konalo krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši školu a okres Plzeň – sever,  jak už jsem Vás informovala, reprezentovala vítězka okresního kola Viktorie Kubelková z 9.A.

V krajském kole se sešlo 7 vítězů okresních kol. Soutěž začala poslechem neznámého textu a jeho zpracováním. Následovala ústní zkouška složená z informací o sobě, rodině a zálibách, konverzační situace, hovorového tématu a popisu obrázku. Hodnotila se správnost, pohotovost, rozhled soutěžících, výslovnost, intonace, ale i schopnost zaujmout porotu pro zadané téma.

Viki si vedla znamenitě a na celé čáře vyhrála. Obsadila neuvěřitelné 1. místo a postoupila do celostátního kola, které se bude konat v Praze.

Děkuji touto cestou Viki za vynikající reprezentaci školy a děkuji všem, kteří jí v krajském kole drželi palce.

Mgr. Dana Duxová, ředitelka ZŠ Kralovice