Úspěch v recitaci

 

V sobotu 24.4. proběhlo Plzni krajské kolo v recitaci, do kterého postoupili jako vítězky kol okresních naše žákyně Bára Doležalová (7.B) a Bára Kroftová (8.B). Obě děvčata předvedla krásný přednes, který vynesl Báře Kroftové účast v užším finále a Báře Doležalové dokonce vítězství a postup do kola republikového.

Oběma moc gratulujeme a děkujeme.

Báře Doležalové přejeme hodně úspěchů ve finále.