První místo z češtiny

Vašek Houdek vyhrál okresní kolo Olympiády z českého jazyka

Dne 15. 3. se v Plzni uskutečnilo okresní kolo Olympiády z českého jazyka.
Naši školu reprezentovali čtyři žáci:
L. Benešová (9.A) V. Kubelková (9.A) L. Šikel (9.B) a V. Houdek (8.B).

    Olympiády se zúčastnily tak jako každoročně všechny velké školy z celého našeho okresu. Školní i okresní kolo se skládají ze dvou částí. V první plní žáci úkoly z mluvnice, které jsou zaměřeny na učivo o tvarosloví, významu slova, tvoření slov, větě a souvětí. Druhou částí olympiády je slohová práce. Letos bylo v okresním kole zadáno téma:        Sedím na prázdném nádraží a dívám se na ...
    Na první část měli žáci 45 minut a mohli získat maximálně 15 bodů. Na slohovou práci, která musela být na jednu stránku A4 a slohový útvar byl libovolný, měli žáci 60 minut. Maximální počet bodů byl stanoven na 10.
    V konkurenci 28 žáků 8. a 9. ročníků z celého okresu obsadil Václav  Houdek, žák 8.B, první místo (získal 9 bodů za mluvnickou část a 9 bodů za sloh).

    Blahopřeji mu a přeji hodně úspěchů a výborných nápadů v krajském kole této soutěže,
do které se naše škola ve své historii probojovala poprvé. Jemu i ostatním žákům děkuji
za vzornou reprezentaci naší školy.

 Mgr. Václava Kozlová