Přemyslovci - projekt FABER

Ve středu 21. března nás navštivil opět Vladimír Pěnkava se svým projektem Faber, tentokráte na středověké téma Přemyslovci. Dovoluji si vyjádřit svůj názor, že se jednalo o zajímavé, poutavé a poučné povídání o době středověkých řytířů a jejich vznešených dam za panování především Přemysla Otakara II.

Mgr. Pavel Kašpar