Přehazovaná

V úterý 27. 9. 2011 se konalo okresní kolo v přehazované mladších dívek. Výběr naših dívek z šestých a sedmých tříd přivezl domů krásné 4. místo.
Děkujeme.