Přednáška o sv. Vojtěchovi

Ve středu 18. 4. 2012 proběhla na naší škole druhá ze série besed o českých světcích. První část přednášky na téma sv. Václav žáci vyslechli již v září předchozího roku. K výročí úmrtí sv. Vojtěcha, které široká veřejnost zná díky datu 23. 4., kdy Vojtěch slaví svůj svátek, jsme měli možnost vyslechnout si několik zajímavých informací o životě a mučednické smrti tohoto světce.

Tímto bych chtěla také poděkovat Mgr. Jiřímu Novotnému, který pro naši školu besedy připravuje, a doufám, že v příštím školním roce budeme v této tradici pokračovat.