Olympiáda z Čj

Dne 13. prosince 2011 se na naší škole pro žáky 8. a 9. ročníků uskutečnilo školní kolo Olympiády z českého jazyka. Soutěže se zúčastnili 2 žáci z 8.A, 3 žáci z 9.A a 8 žákyň z 9. B. Všichni splnili deset velmi zajímavých úkolů, ve kterých museli uplatnit své vědomosti, um, schopnost porozumět textu, všeobecnou znalost české mluvnice i pravopisu, ale i čtenářské vědomosti, které by měly patřit k všestrannému přehledu každého žáka. Nejlépe si se zadanými úkoly poradila Žaneta Blechová z 9.B. Získala 17 bodů z 19 možných. Na 2. - 3. místě se umístily Adéla Fojtíková a Eva Hobelová se shodným počtem bodů 14. Všem účastníkům děkuji za reprezentaci své třídy a vítězkám přeji hodně úspěchů v okresním kole, které se uskuteční v polovině března v Plzni.

Mgr. Václava Kozlová