Olympiáda Aj

V okresním kole Olympiády v anglickém jazyce se v kategorii I.A umístil žák 7.A Jaroslav Stejskal na 1. místě. V kategorii II.A  obsadila žákyně 9.B Veronika Zelená 4. místo. Oběma děkuji za skvělou reprezentaci naší školy.

ředitelka škola Mgr. Dana Duxová
a učitelka angličtiny Jaroslava Stejskala

Dne 12. ledna 2012 se u nás konalo školní kolo soutěže Olympiáda v anglickém jazyce. V letošním roce byl o soutěž velký zájem.  Zúčastnil se jí rekordní počet - 26 žákyň a žáků ze 6. – 9. ročníku. Všichni dobrovolně přišli prověřit své znalosti a dovednosti ve čtení a porozumění neznámému textu a v konverzaci na vylosované téma a situaci. Každý musel prokázat, že je schopen zvládnout náročnou zkoušku před čtyřčlennou porotou, která nebyla nijak shovívavá. Nutno říci, že všichni soutěžící s chutí dokazovali, že je angličtina baví a že se pečlivě a svědomitě připravovali.

Z téměř tříhodinového klání nakonec vyšlo několik vítězů. Zde je pořadí.

Kategorie I.A :
1. místo:  Jaroslav Stejskal  7.A
2. místo:  Dagmar Biersaková 6.A
               Martina Jandová 6.A
3. místo:  Marek Lang  7.A
               Natálie Stušová  6.B

Kategorie II.A:
1. místo: Veronika Zelená  9.B
2. místo: Barbora Doležalová  9.B
3. místo: Adéla Fojtíková  9.B

Všem vítězům soutěže gratuluji a Járovi a Veronice přeji hodně štěstí v okresním kole, které se bude konat 14. 2. 2012 v Kaznějově.

Mgr. Dana Duxová
ředitelka ZŠ Kralovice a učitelka anglického jazyka