Adaptační pobyty

V rámci preventivního programu Pedagogicko psychologické poradny v Plzni absolvovali žáci třídy 6.A, 6.B a 7.A  ZŠ Kralovice se svými třídními učitelkami v září 2009 dvoudenní adaptační pobyty na Oblátku pod Stražištěm. Cílem obou pobytů byla podpora sounáležitosti a soudržnosti třídních kolektivů, vymezení pravidel třídy a vzájemné poznání.

Fotografie zde