Adaptační pobyt žáků šestého ročníku

Již třetím rokem škola ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň pořádala adaptační pobyty pro šesté třídy.

Adaptační pobyt se uskutečnil ve dnech 5. - 6. 9. 2011 v prostoru dětského tábora Oblátek.

Pedagogický dozor – třídní učitelé: Mgr. Iva Štěpánská, Mgr. Miluše Pěnkavová
                              Mgr. Petra Hubková (metodik rizikového chování žáků)
                              pracovníci Pedagogicko - psychologické poradny Plzeň