Školní rok 2019/200

 

Matematická olympiáda 5. ročník

Školní kolo ( prosinec 2019 )
1. Markéta Gelnerová 5.A (10 bodů)
2. Eliška Fryčková 5.B 7 bodů )
  Ondřej Špiroch 5.B
3. Jakub Václavík 5.A ( 4 body)
4. Marie Grunclová 5.B ( 3 body )
5. Ondřej Beneš 5.B ( 0 bodů )

Do okresního kola, které proběhne 29. 1. 2020 v Plzni postoupí : Lenka Fárková 5.A, Eliška Fryčková 5.B, Vojtěch Beran 5.B

Okresní kolo – 29. 1. 2020 – Plzeň

2. místo – Lenka Fárková – 14 bodů – úspěšná řešitelka
16. místo – Eliška Fryčková – 5 bodů
18. místo – Vojtěch Beran – 2 body


Matematická olympiáda 9. ročník

Školní kolo ( listopad - prosinec 2019 )

1. Martin Škodroň 9.B

Do okresního kola, které proběhne 29. 1. 2020 v Plzní postoupí : Martin Škodroň
 

Okresní kolo – 29. 1. 2020 – Plzeň

5. místo - Martin Škodroň 9.B – 12 bodů – úspěšný řešitel


Pangea
Školní kolo – 24. 2. 2020


Matematický klokan
 Pythagoriáda

Školní kolo ( 20. – 29. 1. 2020 )

5. ročník ( účast 20 žáků )

1. místo – Markéta Gelnerová 5.A ( 12 bodů)
2. místo – Lenka Fárková 5.A ( 11 bodů )
3. místo – Jakub Václavík 5.A ( 10 bodů )
4. místo – Pavel Prey  5.A ( 9 bodů )
          Tomáš Sebránek 5.A
          Bartoloměj Bičovský 5. B

Úspěšní řešitelé školního kola ( 10 a více bodů ) postupují do okresního kola, které se uskuteční 18.3. 2020 v Plzni.

6. ročník ( účast 41 žáků )
1. místo – Vojtěch Zeman 6.A ( 10 bodů)
2. místo – Jiří Plaček 6.A ( 8 bodů )
3. místo – Michael Pirner 6.A ( 7 bodů )
          Daniela Boháčová 6.A
          Martin Šulda 6.B
4. místo – Jan Šmíd 6.A ( 6 bodů )
          Lucie Baborová 6.A
          Klára Vorlová 6.A
          Nela Čepcová 6.B
          Martin Klouček 6.B

Úspěšní řešitelé školního kola ( 10 a více bodů ) postupují do okresního kola, které se uskuteční 18.3. 2020 v Plzni.


7. ročník ( účast 15 žáků )

1. místo – Jakub Štěpánský 7.A ( 15 bodů)
2. místo – Anna Gelnerová 7.B ( 12 bodů )
          Barbora Janouškovcová 7.B
          Lucie Králová 7.B
3. místo – Lucie Malá 7.B ( 11 bodů )

4. místo – Taťána Chudáčková 7.B ( 10 bodů )
          
Úspěšní řešitelé školního kola ( 10 a více bodů ) postupují do okresního kola, které se uskuteční 18.3. 2020 v Plzni.
 
 
8. ročník ( účast 11 žáků)
1. místo – David Sládek 8.B ( 12 bodů)
2. místo – Lucie Hudousková 8.A ( 10 bodů )
3. místo – Matěj Sebránek 8.B ( 8 bodů )
          Michaela Plačková 8.A
        
Úspěšní řešitelé školního kola ( 10 a více bodů ) postupují do okresního kola, které se uskuteční 18.3. 2020 v Plzni.


 

 

Školní rok 2018/2019

Matematická olympiáda

Tato matematická soutěž je určena všem žákům 5.-9. ročníků (kategorie Z5-Z9) základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku. Soutěž má dvě kola, školní a okresní. Ve školním kolo řeší žáci ve svém volném čase (doma) šest úloh. Do soutěže jsou zařazeni žáci, kteří svému učiteli odevzdají alespoň čtyři úlohy.

5. ročníku soutěžila Klára Vorlová, Jan Šmíd, Vojtěch Zeman, Klára Nová, David Jan Bílý, Samuel Sklenář, Adéla Houšková, Jakub Vegricht, Ema Havlová.

Ze 6. ročníků se zúčastnili žáci Michal Bulín, Anna Gelnerová, Lucie Králová, Táňa Chudáčková, Jakub Štěpánský, Karolína Novotná, Barbora Janouškovcová, Tereza Hlousová, Alena Vrbová, Natálie Kameníková, Simona Kracíková, Jan Pecka, Jakub Havlík.

Ze 7. ročníků se zúčastnil David Sládek, Matěj Sebránek.

Za 8. ročníky se zúčastnili žáci Jan Šváb, Julie Bradová, Martin Škodroň.

9. ročníku soutěžila Barbora Vaňková, Michal Roučka.

V okresním kole žáci kategorie Z9 řeší samostatně v průběhu 4 hodin 4 soutěžní úlohy. Pozvaní žáci kategorií Z6 až Z8 samostatně řeší 3 úlohy v průběhu 2 hodin. Žáci kategorie Z5 samostatně řeší 3 úlohy v průběhu 90 minut.

Výsledky okresního kola:

5. ročník: David Jan Bílý  8. místo
                Vojtěch Zeman, Klára Nová 10.-13. místo

6. ročník: Anna Gelnerová 3. místo
                Jakub Štěpánský 3.-8. místo

7. ročník: David Sládek 7.-8. místo
                Matěj Sebránek 3.-11. místo

8. ročník: Jan Šváb, Martin Škodroň 9.-15. místo

9. ročník: Michal Roučka 3.-12. místo
                Barbora Vaňková 18. místo


Matematická soutěž Klokan

Naše škola se neustále snaží rozvíjet matematickou gramotnost žáků. Z tohoto důvodu se zapojujeme do různých matematických soutěží, aby si žáci mohli ověřit, že umí své matematické dovednosti využít i v praktických úlohách a úkolech. I letos jsme se zapojili do mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan, která se od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, rozšířila do dalších zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa.

V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2.-3. třída ZŠ), Klokánek

(4.-5. třída ZŠ), Benjamín (6.-7. třída ZŠ), Kadet (8.-9. třída ZŠ), Junior (1.-2. ročník SŠ) a Student (3.-4. ročník SŠ). Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení.

Nejlepšími řešiteli na naší škole se stali a na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích se umístili:

Kategorie CVRČEK (účast 79 žáků):
1. místo : Pavel Hlous 3.B, Pavel Šírek 2.B
2. místo : Šimon Křehota 3.B
3. místo : Vojtěch Houba 3.B

Kategorie KLOKÁNEK (účast 97 žáků):
1. místo : Jakub Václavík 4.A
2. místo : Markéta Gelnerová 4.A
3. místo : Martin Klouček 5.B

Kategorie BENJAMÍN (účast 40 žáků):
1. místo : Jakub Štěpánský  6.A
2. místo : Matěj Sebránek 7.B
3. místo : Anna Gelnerová 6.B

Kategorie KADET (účast 34 žáků):
1. místo : Martin Škodroň 8.B
2. místo : Patrik Csukás 8.A
3. místo : Adam Urbánek 8.B

 

Matematická soutěž PANGEA

Mezinárodní matematická soutěž Pangea je určena pro žáky 4.-9. ročníků  ZŠ a víceletých gymnázií z celé České republiky. Pangea pracuje s reálnými příklady ze života, pro letošní rok byla vybrána témata Hudba, Příroda a Ekologie. Žáci během 45 minut řeší 15 úloh s různou obtížností, vyhodnocení úloh probíhá centrálně. Letos se této soutěže účastnilo 56 000 žáků z celé republiky.

Z naší školy dosáhli ve školním kole nejlepších výsledků:
Ondřej Špiroch - 4. ročník, v kraji 1. místo, v rámci republiky 38. místo
Jakub Štěpánský - 6. ročník, v kraji 1. místo, v rámci republiky 19. místo

A jak dopadli chlapci ve závěrečném finálovém kole, které se konalo v Praze?

Ondra Špiroch  se umístil na 20. místě ze 48 soutěžících a Jakub Štěpánský na 18. místě z 52 soutěžících.

 

Výsledky školního kola Pangea, umístění na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích:

4. ročník (účast 12 žáků)            5. ročník (účast 19 žáků)
1. místo: Ondřej Špiroch 4.B            1. místo: Anna Běláčová 5.A
2. místo: Eliška Fryčková 4.B            2. místo: Markéta Trousilová 5.A
3. místo: Jakub Václavík 4.A             3. místo: Klára Nová 5.B

6. ročník (účast 6 žáků)              7. ročník (účast 4 žáků)
1. místo: Jakub Štěpánský 6.A          1. místo: Matěj Sebránek 7.B
2. místo: Anna Gelnerová 6.B           2. místo: David Sládek 7.B
3. místo: Jakub Havlík 6.A                3. místo: Beata Mravcová 7.A

8. ročník (účast 5 žáků)              9. ročník (účast 4 žáků)

1. místo: Jakub Borkovič 8.A             1. místo: Michal Roučka 9.B
2. místo: Josef Gažo 8.A                   2. místo: Andrej Fedor 9.A
3. místo: Martin Škodroň 8.B             3. místo: Barbora Vaňková 9.B


Pythagoriáda

Tato matematická soutěž je určena všem žákům 5.-8. ročníků základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých gymnázií, zúčastnit se této soutěže může každý žák příslušného ročníku - není tedy nutné být matematickým talentem. Příklady rozvíjí mj. prostorovou představivost či logické uvažování. Soutěž má dvě kola, školní a okresní.

V tabulce najdete úspěšné řešitele školního kola, kteří také postoupili do okresního kola v Plzni. Úspěšným řešitelem je žák, který dosáhl 10 a více bodů z celkových 15 bodů.

Ročník

Příjmení a jméno

Počet bodů

5. ročník

Čepcová Nela

10

5. ročník

David Jan Bílý

10

6. ročník

Gelnerová Anna

13

6. ročník

Štěpánský Jakub

13

7. ročník

Sládek David

10

8. ročník

Škodroň Martin

10

 

 

 

 

 

 

 

V okresním kole se úspěšným řešitelem stal Jakub Štěpánský 1. místo (6. ročník)
                                                                      Anna Gelnerová  4.-6. místo (6. ročník)

Další umístění v okresním kole: 5. ročník - David Jan Bílý 13.-19. místo
                                                                  Nela Čepcová 23. místo

               7. ročník  - David Sládek 15.-17. místo
               8. ročník  - Martin Škodroň  6.-9. místo

Všem účastníkům moc děkujeme za účast a reprezentaci školy a gratulujeme nejlepším řešitelům!

 

 

 

 

Zpět