Z historie předmětu:

Školní rok 2017/2018

Hodnocení soutěže v anglickém jazyce

Dne 10. ledna 2018 se konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Této konverzační soutěže se účastnilo 22 žáků, a to 17 žáků v kategorii I.A (do 7. třídy) a 5 žáků v kategorii II.A (8.-9. třídy). Každý žák musel nejdříve přečíst neznámý text v anglickém jazyce, hovořit na vylosované téma a umět reagovat v konkrétní situaci. Všichni žáci uvedené požadavky zvládli na velmi dobré úrovni. Chtěla bych všem žákům i vyučujícím AJ poděkovat za svědomitou přípravu na soutěž a popřát dostatek energie k další práci v anglickém jazyce.

Výsledky: Kategorie I.A                                  Kategorie II.A

 1. místo – Marek Hubner     7.B                  1. místo – Šimon Nový          9.B
 2. místo – Johanka Kozová   7.B                  2. místo – Adéla Verunková  8.B
 3. místo – Jan Šváb              7.A                3. místo – Barbora Stušová   8.B

Všem umístěným v soutěži gratuluji a vítězům přeji hodně štěstí v okresním kole, které se bude konat 8.2.2018 v Plzni od 8.30.

Mgr. Petra Hubková

 

Školní rok 2016/2017

 

Olympiáda - krajské kolo

Dne 23.3.2017 se v Plzni konalo krajské kolo Olympiády v anglickém jazyce, kterého se zúčastnili výherci všech okresních kol Plzeňského kraje.
Okres Plzeň - sever reprezentovala výherkyně okresního kola a žákyně ZŠ Kralovice Klára Vodičková.
Také v krajském kole Klára prokázala vynikající znalosti a dovednosti v angličtině a opět získala 1. místo.
Klára Vodičková bude Plzeňský kraj a zároveň naši školu reprezentovat v celorepublikovém kole, které se bude konat v Praze.
Mgr.Dana Duxová,
učitelka anglického jazyka
ZŠ Kralovice
 

Olympiáda - okresní kolo

Ve čtvrtek 9.2.2017 se v SVČ Radovánek Kaznějov konalo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovaly obě vítězky školního kola, Barbora Stušová ze 7.B a Klára Vodičková z 9.B.

Děvčata musela opět zvládnout (tentokrát ale na okresní úrovni) poslech neznámého textu a tematickou a konverzační část soutěže.

Výsledkem jejich náročné přípravy bylo 1. místo KLÁRY VODIČKOVÉ v kategorii II.A (8. – 9. třídy) a 4. místo BARBORY STUŠOVÉ v kategorii I.A (6. – 7. třídy).

Klára si svým vítězstvím zajistila postup do krajského kola této náročné soutěže.

Kláro, gratulujeme a přejeme ti úspěch i v dalším kole!

Mgr. Dana Duxová
učitelka anglického jazyka a dějepisu
ZŠ Kralovice

 

Olympiáda - anglický jazyk - okres

/album/fotogalerie-anglicky-jazyk/aj-okres-1-jpg1/ /album/fotogalerie-anglicky-jazyk/aj-okres-3-jpg1/
 

Hodnocení soutěže v anglickém jazyce

Dne 11. ledna 2017 se konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Této konverzační soutěže se účastnilo 19 žáků druhého stupně, a to v kategorii I.A (6.-7. třídy) a v kategorii II.A (8.-9. třídy). Každý žák musel nejdříve přečíst neznámý text v anglickém jazyce, hovořit na vylosované téma a umět reagovat v konkrétní situaci. Všichni žáci uvedené požadavky zvládli na velmi dobré úrovni. Chtěla bych všem žákům i vyučujícím AJ poděkovat za svědomitou přípravu na soutěž a popřát dostatek energie k další práci v anglickém jazyce.

Výsledky: Kategorie I.A

 1. místo – Barbora Stušová  7.B
 2. místo – Johanka Kozová   6.B
 3. místo – Jan Šváb             6.A

Kategorie II.A

 1. místo – Klára Vodičková   9.B
 2. místo – Jana Tomášková  9.B
 3. místo – Šimon Nový         8.B

Všem umístěným v soutěži gratuluji a vítězům přeji hodně štěstí v okresním kole, které se bude konat 9.2.2017 v Kaznějově od 9.00.

Mgr. Petra Hubková

 

Soutěž v Anglické jazyce - šk. kolo

/album/soutez-v-anglicke-jazyce-sk-kolo/a20170116-094525-jpg/ /album/soutez-v-anglicke-jazyce-sk-kolo/a20170116-094602-jpg/ /album/soutez-v-anglicke-jazyce-sk-kolo/a20170116-094640-jpg/
 

Halloween

/album/halloween1/img-8893-jpg/ /album/halloween1/img-8925-jpg/ /album/halloween1/img-8934-jpg/
 

Školní rok 2015/2016

 

Hodnocení soutěže v anglickém jazyce

Dne 13. ledna 2016 se konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Této konverzační soutěže se účastnilo 22 žáků druhého stupně, a to v kategorii I.A (6.-7. třídy) a v kategorii II.A (8.-9. třídy). Každý žák musel nejdříve přečíst neznámý text v anglickém jazyce, hovořit na vylosované téma a umět reagovat v konkrétní situaci. Všichni žáci uvedené požadavky zvládli na velmi dobré úrovni. Chtěla bych všem žákům i vyučujícím AJ poděkovat za svědomitou přípravu na soutěž a popřát dostatek energie k další práci v anglickém jazyce.

Výsledky: Kategorie I.A

 1. místo – Ester Maximiliana Duxová  7.A
 2. místo – Šimon Nový  7.B
 3. místo – Adéla Veruňková  6.B

Kategorie II.A

 1. místo – Tereza Šlechtová  9.B
 2. místo – Klára Vodičková  8.B
 3. místo – Kateřina Žítková  9.B

Všem umístěným v soutěži gratuluji a vítězům přeji hodně štěstí v okresním kole, které se bude konat 9.2.2016 v Kaznějově od 9.00.

Mgr. Petra Hubková

 

Olympiáda v anglickém jazyce

/album/olympiada-v-anglickem-jazyce/img-6941-jpg/ /album/olympiada-v-anglickem-jazyce/img-6953-jpg/ /album/olympiada-v-anglickem-jazyce/img-6954-jpg/
 

Zahraniční jazykově-poznávací pobyt v Anglii / Brighton 2015

Ve dnech 18. – 24. října 2015 se 40 žáků naší školy účastnilo poznávacího zájezdu do Velké Británie. V rámci výzvy č. 56 v oblasti zvyšování kvality ve vzdělání navštívili vybraní žáci 7., 8. a 9. ročníku jižní Anglii. Tento pobyt včetně vstupů byl plně hrazen z fondů Evropské unie. Program pobytu byl zaměřen na prohlídku nejznámějších míst v Brightonu, kde žáci kromě Královského paláce též mohli prozkoumat podmořský svět a jeho živočichy v Sea Life Centre. Viděli též několik dalších zajímavých míst v blízkém okolí, např. útesy Seven Sisters nebo námořní muzeum ve městě Portsmouth. Poslední den strávili žáci prohlídkou Londýna, kde mohli vidět kromě známých památek jako např. Big Ben, budovy Parlamentu, náměstí Piccadilly Circus nebo Buckinghamského  paláce i kostry dinosaurů, savců nebo zakusit zemětřesení v muzeu (Natural History museum). Třešničkou na pomyslném dortu pak byla projížďka na London Eye.

Oproti poznávacím pobytům pořádaných v minulých letech byla pro žáky novou zkušeností výuka v jazykové škole v Brightonu. Žáci absolvovali devět hodin výuky v anglickém jazyce a získali certifikát o absolvovaném studiu. Přestože někteří žáci měli před odjezdem obavy ze zvládnutí výuky v cizím jazyce, všichni považovali výuku ve škole za přínosnou a zajímavou, oceňovali své vyučující a do školy se těšili. Stejně tak britští vyučující byli s našimi žáky velice spokojeni, kladně hodnotili jejich příjemné a bezproblémové chování.

Cesta díky klimatizovanému autobusu i sledování několika filmů uplynula bezpečně a v klidu. Třebaže došlo k porušení smluvních závazků ze strany CK, co se týká zejména služeb delegáta cestovní kanceláře, programu a organizace zájezdu, nakonec jsme vše společnými silami zvládli. Tímto bych chtěla poděkovat svým kolegům Mgr. Daně Duxové a Mgr. Pavlu Kašparovi za spolupráci a pracovní nasazení při řešení obtížných situací.

V Brightonu byli žáci ubytováni v hostitelských rodinách a díky tomu měli příležitost konverzovat v anglickém jazyce s členy rodiny, přáteli a mohli se seznámit s anglickým způsobem bydlení i stolování.

Dle mého názoru vzdělávací i poznávací cíl tohoto pobytu byl splněn. Zároveň pozoruji u některých žáků, kteří pobyt absolvovali, větší motivaci do studia anglického jazyka, aktivitu v hodinách a celkovou spokojenost s tím, že uspěli v cizím, cizojazyčném prostředí. K celkovému rozvoji osobnosti a zvýšení sebevědomí jistě přispěla díky velikosti skupiny i možnost sdílet zážitky, komunikovat v skupině, upevnit nebo navázat nová přátelství, seznámit se s novými lidmi a tradicemi a rozšířit si obzory.

Mgr. Petra Hubková
ZŠ Kralovice

 

Školní rok 2014/2015

 

Zájezd do Anglie

S Harry Potterem do Bradavic

Ve dnech 18. – 22. května 2015 se 22 žáků naší školy účastnilo poznávacího zájezdu do Velké Británie. Společně s dalšími dvěma školami (ZŠ Kovářská a ZŠ prof. O. Chlupa Praha) navštívili žáci 7., 8. a 9. ročníku Londýn a blízké okolí. Program byl zaměřen na prohlídku nejznámějších míst v Londýně, jako např. Tower Bridge, Big Ben a Tower, a dále na návštěvu lokací, kde se natáčely filmy Harry Potter, jako např. známé nástupiště 9 a ¾. Pro filmové fanoušky byla jistě obrovským zážitkem možnost prohlédnout si kulisy, kostýmy a rekvizity ve studiích Warner Bros.

Cestu klimatizovaným autobusem jsme si zpříjemnili sledováním několika filmů, přitom jsme příhodně využili tématu zájezdu – Harryho Pottera. K poklidnému strávení pobytu v zahraničí přispěla i průvodkyně cestovní kanceláře Školní zájezdy Blanka Hrubešová, která nám nejen podala vždy zajímavý a zasvěcený výklad ohledně navštívených památek, ale podílela se na hladkém průběhu zájezdu.

Ubytování v hostitelských rodinách jednoznačně přispělo k tomu, že žáci byli nuceni konverzovat v anglickém jazyce s členy rodiny, a mohli se blíže seznámit s anglickými zvyky, způsobem bydlení i stolování.

Věřím, že absolvování pobytu splnilo vzdělávací i poznávací cíl. Zároveň měli žáci možnost nabýt nových zkušeností, včetně schopnosti postarat se sám o sebe v cizím, cizojazyčném prostředí, sdílet zážitky, komunikovat ve skupině, seznámit se s novými lidmi a tradicemi a rozšířit si obzory a získat nadhled a dále rozvíjet svoji osobnost.

Mgr. Petra Hubková


 

Školní rok 2013/2014

 

When dream comes true aneb splněný sen

   Konec května se v ZŠ Kralovice již neodmyslitelně pojí s výjezdy žáků za poznáním. Nejinak tomu bylo i letos, kdy skupina 20 žáků pod vedením Mgr. Miroslavy Kronďákové objevovala v termínu od 27.5. do 1.6. 2014 krásy Anglie. Program 10 "Nej" z královské Anglie umožnil žákům poznat současnou i historickou podobu této země. Prohlídky centrálních části Londýna střídaly návštěvy prehistorické památky Stonehenge, univerzitního města Cambridge, malebného Salisbury či letecké základy v Duxfordu. Hostitelské rodiny opět obstály na výbornou a navázaná přátelství jistě přispějí k prohloubení zájmu nejen o anglický jazyk, ale i o zemi samotnou. Celá akce se zdařila díky profesionálnímu přístupu ze strany CK Školní zájezdy Brno, díky neutuchajícímu zájmu ze strany žáků a jejich rodičů, bez jejichž podpory by nebylo možné obdobnou záležitost realizovat. A onen splněný sen z úvodu? Ono na vlastní oči spatřit současnou anglickou panovnici, královnu Alžbětu II. skutečně patří spíše do kategorie vysněných až pohádkově neskutečných a kralovičtí žáci si tentokrát svůj sen splnili.

Mgr. M. Kronďáková

 

Školní rok 2012/2013

 

We have been to Paris and London

aneb Paříž a Londýn 2013 ♥

   Pro velký ohlas z předchozích let, se i v letošním školním roce rozhodla ZŠ Kralovice uspořádat studijně poznávací zájezd do zahraničí a přiblížit tak žákům krásy Paříže a Londýna. Skupina 37 kralovických žáků, pod vedením Mgr. D. Duxové, Mgr. M. Kronďákové a Ing. K. Medkové pobývala v zahraničí  od 27.5. do 1.6. 2013 a žáci si opravdu nemohli přát lepší dárek ke Dni dětí.

   Letošní program byl plný novinek. Pařížská čtvrť La Défence,  návštěva baziliky Sacré Coeur či Eiffelova věž žáky nadchly. Dover Castle a městečko Cantebury jim nechaly nahlédnout do dávné historie. Výstup do kupole St Paul´s Cathedral umocnil jejich zážitky. Závěrečná jízda lanovou dráhou Emirates Air Line poskytla pohled na podvečerní Londýn. Pěší prohlídky obou center metropolí střídaly návštěvy pamětihodností a ulice Oxford Street poskytla dostatek prostoru pro radostně očekávané nákupy.

   Ubytování v hostitelských rodinách dalo žákům jedinečnou příležitost k rozvíjení  komunikativních dovedností a naši žáci opět obstáli  na výbornou. Celá akce probíhala pod záštitou CK Školní zájezdy Brno, která svým profesionálním přístupem umožňuje dětem získávat tyto cenné a neopakovatelné zážitky.  Ovšem celá akce by se také nemohla uskutečnit bez vstřícného přístupu vedení ZŠ Kralovice, rodičů a samotných žáků, kteří  svým nadšením a zodpovědným přístupem k celé akci dávají nám, pedagogům, nové podněty k uspořádání obdobných zájezdů, plných poznání a dobrodružství.

Mgr. Miroslava Kronďáková

 

Školní rok 2011/2012

 

Studijní vzdělávací zájezd

"Nejkrásnější univerzitní města Paříž, Londýn, Oxford"

Termín: 27. května - 1. června 2012

Paříž, Oxford, Londýn 2012

   Stává se hezkou tradicí, že s příchodem letních měsíců vyráží žáci ZŠ Kralovice za novým poznáním a dobrodružstvím. Nejinak tomu bylo i v letošním roce, kdy se početná skupina
49 žáků pod vedením Mgr. D. Duxové, Mgr. M. Kronďákové a Bc. K. Medkové rozhodla
ve dnech 27. 5. - 1. 6. 2012 prozkoumat krásy Paříže, Oxfordu a Londýna.
   Letošní program byl opět rozšířen o prohlídku pamětihodností Paříže, včetně návštěvy Eiffelovy věže. Prosluněný Oxford a Londýn okouzlil každého z účastníků zájezdu. Pěší prohlídky střídaly návštěvy vyhledávaných atrakcí, mezi které zcela jistě patřil stadion
FC Chelsea či projížďka na London Eye.
   Hostitelské rodiny se opět zhostily své role na výbornou a pozadu nezůstali ani naši žáci, kteří prokázali nejen výborné komunikativní dovednosti, ale zároveň svým chováním a vystupováním šířili dobré jméno naší země.
   Bezchybná organizace ze strany CK Školní zájezdy Brno, profesionální přístup řidičů
a v neposlední řadě i zodpovědné a přátelské chování všech zúčastněných přispěly
k neopakovatelné atmosféře celého pobytu.

   Velké poděkování patří i vedení ZŠ Kralovice a rodičům účastníků, bez jejichž podpory by se tato jazykově přínosná akce nemohla uskutečnit.

Mgr. Miroslava Kronďáková

 

 

Olympiáda v AJ - okresní kolo

V okresním kole Olympiády v anglickém jazyce se v kategorii I.A umístil žák 7.A Jaroslav Stejskal na 1. místě. V kategorii II.A  obsadila žákyně 9.B Veronika Zelená 4. místo. Oběma děkuji za skvělou reprezentaci naší školy.

ředitelka škola Mgr. Dana Duxová
a učitelka angličtiny Jaroslava Stejskala
 

We can speak English

Dne 12. ledna 2012 se u nás konalo školní kolo soutěže Olympiáda v anglickém jazyce. V letošním roce byl o soutěž velký zájem.  Zúčastnil se jí rekordní počet - 26 žákyň a žáků ze 6. – 9. ročníku. Všichni dobrovolně přišli prověřit své znalosti a dovednosti ve čtení a porozumění neznámému textu a v konverzaci na vylosované téma a situaci. Každý musel prokázat, že je schopen zvládnout náročnou zkoušku před čtyřčlennou porotou, která nebyla nijak shovívavá. Nutno říci, že všichni soutěžící s chutí dokazovali, že je angličtina baví a že se pečlivě a svědomitě připravovali.

Z téměř tříhodinového klání nakonec vyšlo několik vítězů. Zde je pořadí.

Kategorie I.A :
1. místo:  Jaroslav Stejskal  7.A
2. místo:  Dagmar Biersaková 6.A
               Martina Jandová 6.A
3. místo:  Marek Lang  7.A
               Natálie Stušová  6.B

Kategorie II.A:
1. místo: Veronika Zelená  9.B
2. místo: Barbora Doležalová  9.B
3. místo: Adéla Fojtíková  9.B

Všem vítězům soutěže gratuluji a Járovi a Veronice přeji hodně štěstí v okresním kole, které se bude konat 14. 2. 2012 v Kaznějově.

Mgr. Dana Duxová
ředitelka ZŠ Kralovice a učitelka anglického jazyka

 


Školní rok 2010/2011

 Studijní vzdělávací zájezd 2011

Londýn – královské město na Temži

     Za poznáním historie i současného stylu života vyjelo i v letošním šk. roce 30 žáků ZŠ Kralovice. Skupina pod vedením Mgr. D. Duxové a Mgr. M. Kronďákové  pobývala v Anglii ve dnech 5.- 9. 6. 2011. Návštěva prehistorické památky Stonehenge, katedrály v Salisbury či nultého poledníku v Greenwiche zanechala v žácích opravdu hluboký dojem. Vše umocnila prosluněná plavba po řece Temži a prohlídka centrální části Londýna. Žáci byli ubytováni v hostitelských rodinách, což jim dalo jedinečnou příležitost ke každodenní komunikaci v anglickém jazyce a  přispělo k poznání, že s tímto jazykem mají dveře do světa otevřené.
     Celý pobyt provázela skvělá nálada, což bylo dáno jednak bezchybnou organizací ze strany CK Školní zájezdy Brno, ale také příkladným a zodpovědným chováním všech zúčastněných.

Mgr. Miroslava Kronďáková

Anglie - Londýn 2011

/album/anglie-londyn-2011/a2030-jpg/ /album/anglie-londyn-2011/a2038-jpg/ /album/anglie-londyn-2011/a2076-jpg/

Let´s talk about it!

… tak zní název projektů, které vypracovali žáci 6.B, pod vedením Mgr. M. Kronďákové, a tím se zapojili do mezinárodní soutěže, vyhlášené anglickým vydavatelstvím Oxford University Press. Autorem vítězného třídního projektu, jenž byl zaslán do Velké Británie, se stal žák Tomáš Soukup. (viz foto) Soutěž motivovala žáky k výuce angličtiny, podpořila komunikativní dovednosti i tvůrčí nadání žáků.

FOTO - soutěž

/album/foto-soutez/p1010123-jpg/ /album/foto-soutez/p1010124-jpg/ /album/foto-soutez/p1010125-jpg/

Videopohlednice

Třída 8.B, pod vedením Mgr. M. Kronďákové, se nadšeně zapojila do celostátní soutěže v anglickém jazyce: „Video pohlednice z mého města.“ Úkolem žáků bylo natočit v angličtině krátkou video pohlednici místa, kde žijí. Na zhotovení snímku se aktivně podílela celá skupina (tj. 14 žáků) a fotografie z natáčení si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Tato soutěž prohloubila zájem žáků o angličtinu, zlepšila jejich komunikativní dovednosti a rozvíjela týmovou spolupráci. Vyhodnocení soutěže proběhne v Praze na přelomu dubna a května 2011.

Video

Natáčení videopohlednice Kralovic

/album/nataceni-videopohlednice-kralovic/kamera-a-klapka-jpg/ /album/nataceni-videopohlednice-kralovic/its-penny-jpg/ /album/nataceni-videopohlednice-kralovic/shoping-jpg/