Z historie předmětu:

Školní rok 2011/2012

 

Studijní vzdělávací zájezd

"Nejkrásnější univerzitní města Paříž, Londýn, Oxford"

Termín: 27. května - 1. června 2012

Paříž, Oxford, Londýn 2012

   Stává se hezkou tradicí, že s příchodem letních měsíců vyráží žáci ZŠ Kralovice za novým poznáním a dobrodružstvím. Nejinak tomu bylo i v letošním roce, kdy se početná skupina
49 žáků pod vedením Mgr. D. Duxové, Mgr. M. Kronďákové a Bc. K. Medkové rozhodla
ve dnech 27. 5. - 1. 6. 2012 prozkoumat krásy Paříže, Oxfordu a Londýna.
   Letošní program byl opět rozšířen o prohlídku pamětihodností Paříže, včetně návštěvy Eiffelovy věže. Prosluněný Oxford a Londýn okouzlil každého z účastníků zájezdu. Pěší prohlídky střídaly návštěvy vyhledávaných atrakcí, mezi které zcela jistě patřil stadion
FC Chelsea či projížďka na London Eye.
   Hostitelské rodiny se opět zhostily své role na výbornou a pozadu nezůstali ani naši žáci, kteří prokázali nejen výborné komunikativní dovednosti, ale zároveň svým chováním a vystupováním šířili dobré jméno naší země.
   Bezchybná organizace ze strany CK Školní zájezdy Brno, profesionální přístup řidičů
a v neposlední řadě i zodpovědné a přátelské chování všech zúčastněných přispěly
k neopakovatelné atmosféře celého pobytu.

   Velké poděkování patří i vedení ZŠ Kralovice a rodičům účastníků, bez jejichž podpory by se tato jazykově přínosná akce nemohla uskutečnit.

Mgr. Miroslava Kronďáková

 

 

Olympiáda v AJ - okresní kolo

V okresním kole Olympiády v anglickém jazyce se v kategorii I.A umístil žák 7.A Jaroslav Stejskal na 1. místě. V kategorii II.A  obsadila žákyně 9.B Veronika Zelená 4. místo. Oběma děkuji za skvělou reprezentaci naší školy.

ředitelka škola Mgr. Dana Duxová
a učitelka angličtiny Jaroslava Stejskala
 

We can speak English

Dne 12. ledna 2012 se u nás konalo školní kolo soutěže Olympiáda v anglickém jazyce. V letošním roce byl o soutěž velký zájem.  Zúčastnil se jí rekordní počet - 26 žákyň a žáků ze 6. – 9. ročníku. Všichni dobrovolně přišli prověřit své znalosti a dovednosti ve čtení a porozumění neznámému textu a v konverzaci na vylosované téma a situaci. Každý musel prokázat, že je schopen zvládnout náročnou zkoušku před čtyřčlennou porotou, která nebyla nijak shovívavá. Nutno říci, že všichni soutěžící s chutí dokazovali, že je angličtina baví a že se pečlivě a svědomitě připravovali.

Z téměř tříhodinového klání nakonec vyšlo několik vítězů. Zde je pořadí.

Kategorie I.A :
1. místo:  Jaroslav Stejskal  7.A
2. místo:  Dagmar Biersaková 6.A
               Martina Jandová 6.A
3. místo:  Marek Lang  7.A
               Natálie Stušová  6.B

Kategorie II.A:
1. místo: Veronika Zelená  9.B
2. místo: Barbora Doležalová  9.B
3. místo: Adéla Fojtíková  9.B

Všem vítězům soutěže gratuluji a Járovi a Veronice přeji hodně štěstí v okresním kole, které se bude konat 14. 2. 2012 v Kaznějově.

Mgr. Dana Duxová
ředitelka ZŠ Kralovice a učitelka anglického jazyka

 


Školní rok 2010/2011

 Studijní vzdělávací zájezd 2011

Londýn – královské město na Temži

     Za poznáním historie i současného stylu života vyjelo i v letošním šk. roce 30 žáků ZŠ Kralovice. Skupina pod vedením Mgr. D. Duxové a Mgr. M. Kronďákové  pobývala v Anglii ve dnech 5.- 9. 6. 2011. Návštěva prehistorické památky Stonehenge, katedrály v Salisbury či nultého poledníku v Greenwiche zanechala v žácích opravdu hluboký dojem. Vše umocnila prosluněná plavba po řece Temži a prohlídka centrální části Londýna. Žáci byli ubytováni v hostitelských rodinách, což jim dalo jedinečnou příležitost ke každodenní komunikaci v anglickém jazyce a  přispělo k poznání, že s tímto jazykem mají dveře do světa otevřené.
     Celý pobyt provázela skvělá nálada, což bylo dáno jednak bezchybnou organizací ze strany CK Školní zájezdy Brno, ale také příkladným a zodpovědným chováním všech zúčastněných.

Mgr. Miroslava Kronďáková

Anglie - Londýn 2011

/album/anglie-londyn-2011/a2030-jpg/ /album/anglie-londyn-2011/a2038-jpg/ /album/anglie-londyn-2011/a2076-jpg/

Let´s talk about it!

… tak zní název projektů, které vypracovali žáci 6.B, pod vedením Mgr. M. Kronďákové, a tím se zapojili do mezinárodní soutěže, vyhlášené anglickým vydavatelstvím Oxford University Press. Autorem vítězného třídního projektu, jenž byl zaslán do Velké Británie, se stal žák Tomáš Soukup. (viz foto) Soutěž motivovala žáky k výuce angličtiny, podpořila komunikativní dovednosti i tvůrčí nadání žáků.

FOTO - soutěž

/album/foto-soutez/p1010123-jpg/ /album/foto-soutez/p1010124-jpg/ /album/foto-soutez/p1010125-jpg/

Videopohlednice

Třída 8.B, pod vedením Mgr. M. Kronďákové, se nadšeně zapojila do celostátní soutěže v anglickém jazyce: „Video pohlednice z mého města.“ Úkolem žáků bylo natočit v angličtině krátkou video pohlednici místa, kde žijí. Na zhotovení snímku se aktivně podílela celá skupina (tj. 14 žáků) a fotografie z natáčení si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Tato soutěž prohloubila zájem žáků o angličtinu, zlepšila jejich komunikativní dovednosti a rozvíjela týmovou spolupráci. Vyhodnocení soutěže proběhne v Praze na přelomu dubna a května 2011.

Video

Natáčení videopohlednice Kralovic

/album/nataceni-videopohlednice-kralovic/kamera-a-klapka-jpg/ /album/nataceni-videopohlednice-kralovic/its-penny-jpg/ /album/nataceni-videopohlednice-kralovic/shoping-jpg/