Ocenění ZŠ Kralovice za školní rok 2016/2017

Zahájení školního roku 2017/2018 se nesl v ZŠ Kralovice v radostném duchu. Škola obstála v tvrdé konkurenci 180 základních škol Plzeňského kraje a v soutěži „O nejúspěšnější školu, školské zařízení v soutěžích“, kterou vyhlašuje Odbor školství, mládeže a sportu KÚPK ve spolupráci se Střediskem služeb školám získala skvělé 2. místo. O pořadí rozhodly dosažené úspěchy v krajských kolech předmětových, uměleckých, sportovních a vybraných soutěžích,  v závislosti na počtu žáků.

Ředitelka školy, Mgr. M. Kronďáková, převzala z rukou zástupce Střediska služeb školám, Ing. T. Vláška, ocenění v podobě plakety, diplomu, finanční poukázky pro potřeby školy a vyjádřila poděkování pedagogům, rodičům i žákům za podíl na tomto úspěchu.