Informace o nás

Zřizovatel školy: Město Kralovice
Markova ulice 2
331 41 Kralovice
tel: +420-373300261
   
Vzdělávací program: UČÍME SE PRO ŽIVOT
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
( 1.- 9. ročník)
   
  Školu je možno po domluvě kdykoliv navštívit,
rodiče jsou ve vyučovacích hodinách vždy vítáni
   
Stravování: vlastní moderní jídelna
   
Vybavení školy:

2 počítačové učebny
3 multimediální učebny
jazykové učebny

informační centrum
odborná učebna CH - F
relaxační prostor

2 tělocvičny
kuchyňka
sportovní areál s umělým povrchem
venkovní kluziště /v zimě/

Další informace: výuka angličtiny od 1. třídy
školní družina pro žáky 1.- 5. tříd /ostatní po domluvě/
pedagogicko-psychologická poradna
lyžařský kurz - 7. ročník
plavání ve 3. ročníku
kvalitní program protidrogové prevence
péče o děti mimořádně nadané
péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami
tradiční, skupinové i projektové vyučování
zahraniční zájezdy do Velké Británie, Německa, Rakouska
tuzemské exkurze a výlety
příprava na studium na střední škole /pro žáky 9. ročníků/
účast na sportovních akcích
Partneři:

Zákonní zástupci žáků
Město Kralovice
Základní škola praktická Kralovice
Základní umělecká škola Kralovice

Gymnázium a SOŠ Plasy
PPP Plzeň - pedagogicko psychologická poradna
Městská knihovna Kralovice
Městské kulturní středisko Kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici
Firma Becker Kralovice
DDM Kralovice, Kožlany
Policie ČR - místní oddělení Kralovice
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kralovice
Hasiči Kralovice