MAPA ŠKOLY

Dotazníkové šetření - "Jak vidíte život školy"


Výsledky šetření:
 

Analytická zpráva

Souhrn škola

 Souhrn rodiče 

Grafy